Steeds meer leerlingen krijgen buitenschools particuliere bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining. Of ze oefenen thuis met betaalde online tools. De grotere aanbieders praten er niet graag over, de kleinere en meer specialistische wel. Hun diensten zijn geen uitholling van, maar aanvulling op hun onderwijs, ervaren scholen.

“Wij willen hier niet over gebeld worden”, klonk het bij het maken van dit artikel bij veel schoolleiders. Andere negeerden simpelweg het interviewverzoek. Een enkeling motiveerde de weigering om mee te werken, zoals een school die in het eigen gebouw huiswerkbegeleiding door een extern instituut faciliteert: “Externe inzet kan gezien worden als zwakte van docenten. Dat willen we niet.” Of: “Wij zijn geen eliteschool en willen dat ook niet uitdragen.”
Ook de aanbodkant was op de hoede. Het grootste bege­leidingsinstituut van Nederland wilde ons in het geheel niet te woord te staan, evenals de bij hen aangesloten instituten en hun klanten. Ergens begrijpelijk, want ­‘schaduwonderwijs’ is meestal niet positief in het nieuws. Toch roept de stilte van de grotere spelers alleen maar meer vragen op over het hoe en waarom van de opmars van deze aanvullende onderwijsvormen. Gelukkig vond de redactie verschillende soorten aanbieders en scholen die vinden dat hun samenwerking het daglicht wél kan verdragen en goed kunnen motiveren waarom ze doen wat ze doen. Dit zijn ze.
 
 
De aanbieder:
 
Met een team van studenten en jonge academici ondersteunt Klasse-Educatie leerlingen vanUtrechtse vo-scholen. Daan Dolmans richtte het bedrijf op, metGeert van Woerden.
 
“We deden allebei redelijk abstract werk en wilden iets doen wat praktischer is en meer voldoening geeft. Doordat we op de scholen zelf werken, kunnen wij onze prijs laag houden. Je kunt het niet maken om begeleiding op school aan te bieden die voor sommige leerlingen te duur is. Daarom helpen we een aantal leerlingen gratis – ons aandeel in de huurkosten. Daarnaast hebben we een stichting opgericht die de kosten voor enkele leerlingen betaalt. Meestal helpen we een leerling een paar maanden op weg. Ook werken we op projectbasis. We verzorgen dan bijvoorbeeld een training planvaardigheid. Zo bieden we ondersteuning aan de scholen, waar de werkdruk soms hoog ligt.” www.klasse-educatie.nl
 
De gebruiker
 
Ties Kragten, conrector bij het Gerrit Rietveld College, werkt al zes jaar met Klasse-Educatie.
Hij wil daarmee juist ongelijkheid aanpakken.
“In principe vinden we dat leerlingen zelf hun huiswerk moeten kunnen maken, maar we realiseren ons dat dat voor leerlingen met veel broertjes en zusjes in een driekamerflat niet makkelijk is. Ook zien we dat sommige ouders geld hebben voor dure ondersteuning en andere niet. Om die ongelijkheid aan te pakken, besloten wij als school de huiswerkbegeleiding te faciliteren. In principe kan iedere leerling die krijgen. Naast de gratis plekken kunnen we als school vanuit ons Solidariteitsfonds wat doen. Doordat Klasse-Educatie bij ons op school werkt, hebben we een gezamenlijke pedagogische aanpak. De lijntjes tussen de begeleiders en onze mentoren zijn kort. Bijles faciliteren we niet, omdat we als school onze leerlingen de lessen geven die ze nodig hebben. Ik denk niet dat het onderwijsveld leraren kwijtraakt aan particuliere huiswerkinstituten. Integendeel, ik ben zelf wiskundeleraar en mijn liefde voor het vak is deels ontstaan toen ik tijdens mijn studie een baantje had als bijlesleraar.”
 
 
De aanbieder:
 
Maria Bueters biedt scholieren leer- en studiebegeleiding. Ze heeft twee lerarenopleidingen eneen master SEN op zak, naast veel ervaring in alle onderwijssectoren.
 
“Vaak komen ouders bij mij omdat zij denken dat hun kind een hogere Citoscore kan halen. Daarbij gaat het al snel over zelfvertrouwen en faalangst. Ik ga met hun kind aan de slag in een rustige omgeving en leer het ervaren dat falen niet erg is. Scholen werken altijd mee. Ik denk niet: wat jullie niet kunnen met dit kind, kan ik wel. Zij zien hun leerling immers vijf dagen per week, ik maar een uurtje. Maar ik heb de tijd en ruimte om individueel met de leerling te werken. Dit was voor mij een van de redenen om het reguliere onderwijs te verlaten: in deze setting kan ik meer resultaat boeken met een kind. Ik heb respect voor leraren met hun volle klassen en probleemkinderen. Leraren adviseren ouders steeds vaker en makkelijker om hulp te gaan zoeken. Ik mag flyeren op scholen, maar ouders direct naar mij doorverwijzen doen ze niet.”
www.lerenderwijswijchen.nl
 
De gebruiker:
 
Intern begeleider Debby Joosten heeft vanuit meerdere scholen contact met LerenderWijs Wijchen. Een trend dat leraren ouders vaker adviseren hulp te zoeken, ziet zij niet. Ze beaamt dat scholen niet direct aan private partijen doorverwijzen.
“Wij willen voorkomen dat er tweedeling ontstaat tussen kinderen omdat sommige kinderen wel externe hulp kunnen betalen en andere niet. Wij hebben zorgplicht: als wij vinden dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, schakelen we die ​in eerste instantie in via Centrum Passend Onderwijs (CPO). Zo blijft het toegankelijk voor alle leerlingen. Sommige ouders ervaren dat hun kind sociaal-emotioneel of cognitief minder goed meekomt, en schakelen – soms naast het CPO – zelf externe onder­steuning in. Als dit gebeurt, hebben we over het algemeen de mogelijkheid om goed af te stemmen op elkaar. Maria houdt graag contact met leerkrachten, zo kan er een drie-eenheid ontstaan tussen school, ouders/kind en ondersteuner.”
 
 
De aanbieder:
 
Nelly de Haan stond na de pabo jarenlang voor de klas, vooral in het speciaal onderwijs. Totdat haar gezondheid de lange werkdagen niet meer toeliet. Nu werkt ze vanuit haar bedrijf Mentility als onderwijsbegeleider en autismecoach.
 
“Ik werk meestal op de scholen zelf. Basisscholen zetten mij vaak in bij handelings­verlegenheid. Ik heb al snel een vertrouwensband met kinderen die bijvoorbeeld door autisme of ADHD moeilijk gedrag vertonen. Ik heb geduld, een lange adem en ik straal rust uit. Vaak word ik ingeschakeld als kinderen letterlijk met slaande deuren de klas verlaten hebben. Ik probeer dan met het kind in contact te komen en help het de weg terug te vinden. Een-op-een kom je veel dichter bij een kind dan in een drukke klas. Ik heb ook veel contact met ouders. In het voortgezet onderwijs ondersteun ik leerlingen die extra zorg nodig hebben vooral met hun huiswerk. Meestal word ik ingehuurd door de gemeente, via Sociaal Domein Fryslân.” www.mentility.nl
 
De gebruiker:
 
Op Montessorischool De Plotter in Drachten begeleidt Nelly een thuiszitter. Datzouvia Jeugd enGezin moeten gaan, maar dat schiet niet op, ervaart directeur Ineke Schouwstra.
 
“De moeder van deze thuiszittende leerling had Nelly gevonden en inmiddels kennen wij haar als een deskundige, warme vrouw met wie we goed samen­werken. Het helpt dat zij leerkracht is geweest. Ik heb niet de expertise in mijn team om dit kind de begeleiding te geven die het nodig heeft. We schakelen wel vaker hulp in, bijvoorbeeld via Kentalis of Steunpunt Friesland. De inhuur van Nelly zou via het gebiedsteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin Smallinger­wland moeten gaan, maar vanwege wachtlijsten is dat nog niet geregeld. Dat baart me wel zorgen, het gaat toch om een zakelijke overeenkomst.”
 
 
De aanbieder:
 
Waar veel leveranciers van educatieve software naast de schoollicentie gratis thuisversies bieden, doet Squla het andersom: gratis toegang voor scholen, betaalversies voor thuis, vanaf u 7,95 per maand. De tool dekt de SLO-doelen plus Engels.
 
“Ouders zitten niet altijd op één lijn met de leerkracht als het over hun kind gaat”, vertelt Chief Customer Officer Tijntje Louwers. “Onze oprichter besloot zich te richten op ouders die hun kinderen thuis schoolwerk wilden laten oefenen. Toen het klantenbestand groeide, werden leerkrachten nieuwsgierig naar ons programma. We besloten Squla tot 3 uur ’s middags gratis ter beschikking te stellen aan het onderwijs. Onze producten worden beter naarmate ze vaker gespeeld worden: hoe vaker algoritmes draaien, hoe meer we kunnen personaliseren. Niet iedereen heeft Y 7,95 per maand om thuis schoolstof te oefenen. Gezinnen die weinig te besteden hebben kunnen via de educatiefondsen van Stichting Leergeld een Squla-abonnement krijgen. Het is wel lastig dat dit per gemeente anders geregeld is. Via scholen is ook veel mogelijk: voor hen is Squla gratis en de leerkracht kan 30 dagen gratis Squla weggeven aan ouders.”
 
De gebruiker:
 
Maartje Wonders, leerkracht groep 2 en cultuur­coördinator in Utrecht, gebruikthet programma ookop school.
 
“Wij kijken positief naar een onderwijsonder­steunende tool als Squla. Door de spelelementen zijn kinderen vaak enthousiast en oefenen ze met plezier. Squla is geen vervanging van iets wat de kinderen eigenlijk op school hadden moeten leren, maar sommige leerlingen hebben baat bij extra oefening. Ik hoor wel regelmatig van ouders dat de kosten voor hen te hoog zijn.”
 

Gerelateerd nieuws

  • ‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

  • ‘We inspireren elkaar’

  • Politici over de rol van schoolleiders

  • Lobbyen voor en door schoolleiders