‘Ik ben een invaller, geen vervanger voor de langere termijn’

“Scholen moeten gezamenlijk zorgen voor een pool van gepensioneerde leraren of kiezen voor een andere oplossing”, zegt Wouter van der Schaaf. Van der Schaaf, nu gepensioneerd, stond in het begin van zijn loopbaan een paar jaar voor de klas. Daarna werkte hij voor onderwijsvakbonden, nationaal en internationaal. Inmiddels geeft hij na dertig jaar weer les als invalleerkracht, en met veel plezier. Van der Schaaf heeft een vast dienstverband van twee dagen bij Talent Primair, waar 23 po-scholen bij zijn aangesloten. Een en ander wordt geregeld via PiO Transvita, een organisatie die een pool van invalleraren verdeelt over de aangesloten scholen en ervoor zorgt dat deze groep een vast dienstverband krijgt aangeboden. Ook ontvangen de invalleraren hetzelfde salaris als het vaste personeel op school.
 
Nood
Een paar jaar geleden zag Van der Schaaf hoe hoog de nood was. Hij kon zo ongeveer meteen aan de slag. “Het was meer een intake dan een sollicitatiegesprek. En eenmaal voor de klas zag ik dat er veel onveranderd was. Beroepsmatig eigenlijk een slechte zaak.” Wel valt de enorm toegenomen aandacht voor het individuele kind hem op. “En de noodzaak om in het ‘ik-tijdperk’ de kinderen te leiden en op te voeden in sociale vaardigheden.” Zijn nieuwe bestaan als invalleerkracht bevalt hem: “Ik heb lesgeven altijd heel leuk gevonden en dat gevoel kwam weer helemaal terug.” De nadelen ziet hij ook: “Je leert als invaller je leerlingen niet echt kennen, dat moet je bij voorbaat accepteren. Soms denk ik weleens: ‘Had ik wat langer voor die klas gestaan, dan had ik me meer met die moeilijke jongen kunnen bemoeien.’ Maar ik ben een invaller, geen vervanger voor de langere termijn. Ik ben niet verantwoordelijk voor één klas.” Soms staat hij ook vaker voor de klas, drie of vier dagen in de week in plaats van twee. “Ik vind het verschrikkelijk leuk om dan weer op een daltonschool te staan, en de volgende dag weer montessori. De ene school stuurt van tevoren de lesmethodes op en vertelt waar ze gebleven zijn, bij de ander word je zonder veel briefing vooraf meteen voor de klas gezet.”
 
Wouter van der Schaaf verwerkte zijn ervaringen in een gratis e-book over invallen op school. Zie www.uitgeverijpica.nl (De betrokken buitenstaander)
 

Wel of geen uitzendleerkrachten? 
In september 2019 hield de AVS een peiling onder schoolleiders over het lerarentekort. Daaruit blijkt dat van de 585 respondenten 22 procent wel eens zzp’ers inzet. Ook heeft ruim een derde wel eens een extern bureau ingeschakeld om een (tijdelijke) vacature te vervullen. Van degenen die aangeven geen gebruik te maken van een uitzendbureau zegt 36 procent principieel tegen het inschakelen van een commerciële bemiddelaar te zijn, 31 procent regelt vervanging binnen de stichting, 17 procent vindt de kosten te hoog en 2 procent heeft slechte ervaringen met externe krachten.