Iedere dag van 8.15 tot 13.15 uur naar school

Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De leerlingen van obs West in Capelle aan den IJssel gaan iedere dag van 8.15 tot 13.15 uur naar school, onder meer door de overblijf te laten vervallen “Dat brengt ontzettend veel rust.”
 
‘Ga terug naar 25 lesuren in de week’, die opdracht kreeg obs West van het schoolbestuur. De school gaf namelijk te veel uren les. De eindtijd werd met een uur vervroegd naar 13.15, onder meer door de overblijf te laten vervallen. En al om 8.05 uur gaat de eerste bel, zodat de lessen om 8.15 uur kunnen beginnen.
Dat ging niet zonder slag of stoot. Ouders en leerkrachten moesten wennen. Inmiddels zijn vrijwel alle leerkrachten positief. De meeste ouders hebben hun werktijden aangepast aan de schooltijden, schakelen opa en oma in of maken gebruik van de – inpandige – buitenschoolse opvang van Kindcentrum IJsselkids. ’s Middags hebben de kinderen daardoor meer tijd voor activiteiten, binnen het kindcentrum of thuis. “Natuurlijk zijn er nog steeds ouders die het jammer vinden”, vertelt interim-directeur Marianne Lammens, mede namens directeur Jan Noordam die het nieuwe rooster invoerde. “Maar zij nemen de nieuwe schooltijden op de koop toe, omdat ze toch graag voor deze school kiezen. Ons marktaandeel is al jaren hetzelfde.”
De nieuwe tijden hebben gezorgd voor een hoop rust in school, zegt Lammens. “Na de middagpauze hoeven we de kinderen er niet weer met de haren bij te slepen. Maar vooral ook omdat de overblijf is verdwenen. Die zorgde voor werkdruk bij leerkrachten en onrust bij leerlingen. Veel conflictjes ontstonden juist tijdens het overblijven.”
Wel bleek dat de hele ochtend zonder eten te lang was. Lammens: “We hebben nog steeds geen lunchtijd, maar de leerlingen en leerkrachten hebben tijdens een lesdag twee keer een moment om te eten en te drinken. Wel onder de les, want anders voldoen we niet aan de eisen van de onderwijsinspectie.” Het lesprogramma is verder zo ingericht dat er een goede balans is tussen activiteit en rust. De kinderen gaan twee keer per ‘dag’ een kwartier naar buiten. Waarvan er een keer een gymactiviteit is.
Leerkrachten hebben tussen 13.30 en 14 uur lunchpauze. Ze zijn allemaal nog tot minstens 15 uur op school aanwezig voor oudergesprekken, overleg, professionalisering of nakijkwerk. “Daarna staat het hen vrij om hun tijd naar eigen goeddunken in te delen. Dat geeft ook wat flexibiliteit en rust in het privéleven”, aldus Lammens.
Het continurooster van obs West in deze vorm past binnen alle eisen van de cao, onderwijsinspectie en arbeidstijdenwet. Communicatie is een van de belangrijkste succesfactoren. Ook bij rondleidingen moet aan nieuwe ouders goed uitgelegd worden dat de school evenveel uren les geeft als andere scholen en een goed ritme van leren en ontspannen kent. “Ouders begrijpen dat dan ook”, zegt Lammens.
De keuze verdient navolging, vindt de interim-directeur. “Veel andere landen ­gingen ons voor. Elke basisschool zou eigenlijk moeten beschikken over gratis onderwijs en opvang. Dat maakt de weg vrij voor echte integrale kindcentra, met breed inzetbaar personeel voor onderwijs en opvang.”
 
Meer weten?
www.obswest.nl
 
Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.