De afgelopen maanden hebben de onderwijsbonden en werkgeversorganisaties met veel mensen uit het primair onderwijs gebrainstormd en gediscussieerd over een nieuwe CAO PO. De uitkomsten van deze sessies zijn gebundeld in het Innovatieschrift ‘mijn werk, onze scholen’.

De AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad streven naar een nieuwe cao voor het basisonderwijs per 1 januari 2014. In de eerste helft van dit jaar heeft een uitgebreid traject – onder het motto ‘mijn werk, onze scholen’ – plaatsgevonden, waarin leerkrachten, ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders met elkaar hebben gebrainstormd en gediscussieerd over kansen en vernieuwingen voor het primair onderwijs en de nieuwe CAO PO 2014.

De verkregen informatie en standpunten zijn verzameld en gebundeld in een schrift met de titel: Innovatieschrift ‘mijn werk, onze scholen’. In dit schrift staat de verzamelde ambitie beschreven in zogenaamde bouwstenen. En zo worden zij ook gebruikt, als bouwsteen voor het traject naar een nieuwe CAO PO. De onderhandelingen over de CAO PO 2014 starten in het najaar.
Het Innovatieschrift 2013 kan worden gedownload via de AVS-website.

Het Innovatieschrift 2013 kan worden gedownload via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld