Ict verkleint onderwijsachterstand

Ict-middelen kunnen een bijdrage leveren aan het verkleinen van onderwijsachterstanden. Zo leren jonge kinderen met digitale prentenboeken tot zes woorden per dag bij. Met gangbare voorleesmethodes blijft dit aantal steken op drie. Dit blijkt uit de jaarlijks terugkerende onderzoeksmonitor Vier-in-Balans van Kennisnet, die vlak voor de zomervakantie verscheen.

Leerkrachten die ict op een goede manier inzetten in de lessen, bereiken een hogere kwaliteit en opbrengst met hun onderwijs. Het aantal harde, wetenschappelijke bewijzen dat ict bijdraagt aan betere prestaties van leerlingen groeit. Maar ict-toepassingen die verkeerd worden ingezet, kunnen de leerprestaties van leerlingen juist negatief beïnvloeden. Daarmee wordt, volgens stichting Kennisnet, de waarde bevestigd van de Vierin- Balanstheorie. Die zegt dat onderwijssucces met de juiste mix van visie, deskundigheid, ict-infrastructuur en digitaal leermateriaal binnen handbereik komt. Kennisnet-directeur Toine Maes: “Van de zweem van vrijblijvendheid die nog vaak rondom de inzet van ict-middelen in het onderwijs hangt, moeten we zien af te raken. Als we wetenschappelijk vaststellen dat ict zijn vruchten afwerpt en onderwijsachterstanden verkleint, dan doet het onderwijs zichzelf en de maatschappij tekort als er niet zwaarder wordt geïnvesteerd in ict-middelen en in de professionalisering van leerkrachten.” Enkele andere cijfers en ontwikkelingen uit het Kennisnet-onderzoek:
 

  • In basis- en voortgezet onderwijs delen zes leerlingen één computer.
  • Het aantal digitale schoolborden is het afgelopen jaar in het basisonderwijs verviervoudigd. Leerlingen leren beter en sneller met een digitaal schoolbord (visueel en interactief onderwijs motiveert leerlingen).
  • Leerkrachten gebruiken de computer 13-18 uur per week voor schooltaken. De helft van hen geeft aan dat ict-toepassingen extra tijd opleveren.
  • Digitale leermiddelen kunnen een school kosten besparen.
  • Ongeveer 15 procent van het leermateriaal in het basis- en voortgezet onderwijs is digitaal. Leerkrachten verwachten dat de komende jaren het gebruik van lesboeken (verder) zal afnemen ten gunste van digitaal leermateriaal.
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.