ICT steeds vaker benut in het onderwijs

Het gebruik van ict binnen het onderwijs blijft stijgen. Dit blijkt uit de 'Vier in balans-monitor' van Kennisnet die op 24 juni is verschenen. Het aantal uren dat leraren ict inzetten is sterk gestegen. Alle leraren gebruiken ict, maar het onderwijs benut niet alle mogelijkheden die leiden tot meer maatwerk bieden bij het geven van instructie en bij het oefenen.
 
90 Procent  van de leraren uit po, vo en mbo vindt zichzelf vaardig in ict-basisvaardigheden en 79 procent vindt zichzelf vaardig in het gebruik van ict als didactisch hulpmiddel.  Het percentage leraren dat digitaal lesmateriaal gebruikt is de afgelopen jaren steeds verder gestegen, van 15 procent in 2007 naar 25 procent in 2015 bij het po en vo. In het mbo is het percentage gestegen van 35 naar 55 procent.  Het aantal apparaten per leerling stijgt naar één op vier in het po en vo en één op drie in het mbo. Dit was jarenlang één op vijf. Hierbij vindt een verschuiving plaats naar draagbare apparaten zoals laptops en tablets.

Kennisnet  wil – op basis van de inzichten van de Vier in balans-monitor – samen met het onderwijs concrete aanbevelingen formuleren. Aanbevelingen die antwoord geven op de vraag hóe we met ict tot beter en slimmer leren komen. Ervaringen en aanbevelingen vanuit het onderwijs kunnen worden gedeeld via kn.nu/aanbevelingen. De resultaten hiervan worden in november gepresenteerd tijdens Dé Onderwijsdagen.

De Vier in balans-monitor
Deze tweejaarlijkse monitor brengt de inzet en opbrengsten van ict in po, vo en mbo in beeld. Kennisnet combineert in de monitor kennis over de huidige stand van zaken met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. De Vier in balans-monitor is gratis te downloaden vanaf de website van Kennisnet.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.