ICT kan werkdruk verlagen

In het po ervaart 67 procent een (zeer) hoge werkdruk, in het vo is dit 71 procent. De inzet van ict geeft leraren meer plezier en gemak en kan tijdswinst opleveren. Dit blijkt uit een peiling van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Een meerderheid van de leraren (75 procent) geeft aan dat lesgeven gemakkelijker is geworden door het gebruik van ict, dat het hun werk in algemene zin makkelijker maakt, en dat het ervoor zorgt dat ze ander lesmateriaal kunnen gebruiken. Dit creëert ruimte waardoor leraren meer tijd hebben zich te richten op het lesgeven. Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT peilde 439 leraren en docenten in po en vo of en hoe zij tijdwinst ervaren door het gebruik van ict.
Toch kan ICT ook stress opleveren. ICT zorgt bij een vijfde deel van de vo-docenten en een tiende van de po-leraren voor stress. Leraren geven aan dat ze door ict veel tijd kwijt zijn aan het uitzoeken hoe iets werkt (29 procent in het vo, 19 procent in het po). Vaak moet men eerst flink investeren in tijd, voordat er daadwerkelijk sprake is van tijdswinst en werkdrukverlaging.
In het rapport ‘regeldruk door administratieve verplichtingen’ van Regioplan staat dat registraties rond het volgen van de ontwikkeling van het kind werkdruk oplevert. Door de beperkte koppelings- en uitwisselingsmogelijkheden van de gebruikte registratie- en overdrachtssystemen is dubbele invoer van leerlinggegevens nodig.

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.