‘Ict in onderwijs doet persoonlijk contact niet afnemen’

Onderwijzend personeel en schoolmanagers ervaren invloed van ict-gebruik op het secundaire onderwijsproces en de onderwijsarbeidsmarkt als het gaat om functie-inhoud, competenties en werkbeleving. Er is vooralsnog geen invloed merkbaar op de personele samenstelling en omvang. Dit blijkt uit een recent literatuuronderzoek naar de invloed van ict op de onderwijsarbeidsmarkt, uitgevoerd door CAOP en Ecorys.

Het contact tussen collega’s en het contact met ouders is bijvoorbeeld beïnvloed, omdat er meer elektronisch wordt gecommuniceerd. Toch ervaart het onderwijzend personeel dat het persoonlijk contact niet is afgenomen. Ook het persoonlijke contact met leerlingen is niet afgenomen, en het begeleiden van leerlingen en het geven van feedback vindt niet vaker elektronisch plaats volgens onderwijzend personeel. Wel is het zicht op vorderingen van leerlingen toegenomen. Administratieve processen worden door het gebruik van ict als effi ciënter, maar ook als complexer ervaren. Planning en coördinatie vindt steeds vaker elektronisch plaats. Het onderwijzend personeel geeft aan meer kennis nodig te hebben over icttoepassingen, didactische ictvaardigheden en beschikbare lesprogramma’s. Het personeel acht zich ict-competent, maar vindt dat opleidingen onvoldoende voorbereiden op het werken met ict in het onderwijs. Men ervaart enerzijds een taakverzwaring en een hogere werkdruk en anderzijds tijdswinst door het gebruik van ict. Ook vindt het onderwijzend personeel dat het beroep aantrekkelijker en gevarieerder is geworden door ict-gebruik. Dit hangt samen met hoe gevorderd men is in het gebruik van ict.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.