Ict als kans bij krimp

Kwalitatief goed onderwijs blijven geven in krimpgebieden is een uitdaging. Volgens Kennisnet ligt de sleutel tot succes bij het inzetten van ict. Onlangs presenteerde het experticecentrum het rapport ‘Ict als kans bij krimp’.

Verschillende regio’s in Nederland hebben of krijgen te maken met demografische krimp. Hierdoor krijgen scholen te maken met dalende leerlingaantallen met teruglopende inkomsten als gevolg. Kennisnet stelt dat veel scholen hier nog niet voldoende op zijn voorbereid. In het traject ’Ict kansen bij krimp’ onderzocht Kennisnet samen met scholengroep Fier uit Noordwest Friesland hoe scholen met behulp van ict, ondanks de krimp, toch kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven leveren.

De focus lag in dit traject vooral op effectief klassenmanagement met meerdere leerjaren in één groep. Hierdoor krijgen leerkrachten te maken met een grote diversiteit in de klas. Volgens Kennisnet kan met behulp van ict gemakkelijker onderwijs op maat worden ontwikkeld voor elke leerling. Zo kan ict bijdragen aan het beter plannen van onderwijs. Leerlingen leren beter leren door het gebruik van bijvoorbeeld adaptief leermateriaal. Ook kunnen gegevens over het leerproces van leerlingen makkelijker en beter worden verzameld, waardoor leerlingen beter begeleid kunnen worden.

Het rapport ‘Ict als kans bij krimp’ is te downloaden via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.