Amsterdam schreef afgelopen schooljaar de prijsvraag Onze Nieuwe School uit voor betere scholen. De winnaars lopen bij de oprichting echter nog tegen belemmerende regels aan, meldt Trouw op 13 juli.
 
Een school speciaal gericht op jongensonderwijs of op het denken van uitvinder Alan Turing. Twee van de vier ideeën die in februari de prijsvraag Onze Nieuwe School wonnen. Een wedstrijd om tot vernieuwende basis- en middelbare scholen in Amsterdam te komen. Maar de oprichting ervan blijkt 'uitermate ingewikkeld tot onmogelijk', schreef wethouder Simone Kukenheim (D66) in een brief aan de raadscommissie Jeugd en Cultuur. Scholen moeten volgens de huidige regels namelijk nog een bepaalde richting hebben: religieus, levensbeschouwelijk of 'algemeen bijzonder', zoals Montessori of Dalton. De ideeën van de vernieuwende scholen passen vaak niet in een van deze richtingen.
In januari diende staatssecretaris Sander Dekker (VVD) een wetsvoorstel in om het begrip 'richting' uit de wet te schrappen, waardoor ook vernieuwende onderwijsconcepten de ruimte krijgen. Deze wet gaat echter op zijn vroegst in 2018 in, aldus Trouw. Kukenheim in het dagblad: “De prijsvraag in Amsterdam was ook bedoeld om te laten zien waar het knelt, en toont dat wetsverandering echt nodig is. Er moet naar het idee van een school worden gekeken in plaats van naar de grondslag, en maatwerk moet mogelijk worden in drukke gebieden.”

Tien kilometer
Bovendien meldt Trouw, dat als in een straal van tien kilometer al in onderwijs in een bepaalde richting is voorzien, er geen behoefte is aan een nieuwe school. “Een papieren werkelijkheid”, stelt Kukenheim in de krant, “die niet goed aansluit op de Amsterdamse situatie”. De stad heeft al jaren een scholentekort en het leerlingental neemt de komende jaren alleen maar verder toe.
Laterna Magica – een van de andere winnende scholen waar ‘natuurlijk leren’ voorop staat en die zowel basis- als middelbaar onderwijs op een locatie wil aanbieden – omzeilt volgens Trouw de tienkilometerregel en wil in schooljaar 2018/2019 de deuren openen. Daarvoor is samenwerking nodig met een bestaand Amsterdams schoolbestuur, dat toestemming kan geven om gebruik te maken van een van zijn gebouwen, of voor de nieuwe school een ander pand kan zoeken. 

Gerelateerd nieuws