De bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid blijft gebaseerd op de huidige gewichtenregeling en de impulsregeling. De nieuwe CBS-indicator voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt nog niet ingevoerd. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker schuilt zich weer achter het demissionaire kabinet en geeft ook aan dat de PO-Raad en VNG een nieuw kabinet willen afwachten voordat zij een nieuwe bekostigingssystematiek met de indicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  kunnen steunen. De PO-Raad meldt op haar site echter het totaal niet eens te zijn met Dekkers besluit: “Wat de PO-Raad en de VNG betreft was de nieuwe bekostigingssystematiek zoals voorgesteld door het CBS dan ook al lang ingevoerd. Die gaat namelijk uit van andere criteria, waarmee de doelgroep kinderen met een risico op achterstanden veel groter blijkt dan werd gedacht. Het probleem is echter dat er inmiddels zo weinig budget over is, dat herverdelen van de huidige middelen over een grotere doelgroep onverantwoord is.”

De PO-Raad vindt dat er sprake is van een jaarlijkse ‘verdwijntruc’ van 25 miljoen euro uit de middelen van het primair onderwijs. Als het ministerie van OCW de nieuwe bekostigingssystematiek wel zou invoeren, zou het lek meteen zijn gedicht. De PO-Raad doet dan ook een laatste oproep aan het kabinet om deze voorgenomen bezuiniging via de Voorjaarsnota te herstellen en het onderwijsachterstandenbudget voor 2018 ‘ op zijn minst te bevriezen’. Zo niet, dan neemt de kansenongelijkheid de komende jaren verder toe.

Toch geeft Dekker in zijn brief aan dat de kwaliteit van de nieuwe indicator niet ter discussie staat. “Door de nieuwe indicator kan de doelgroep objectiever en op een meer verfijnde manier worden gedefinieerd. Tevens zal het gebruik van deze indicator de administratieve lasten van scholen sterk verminderen, omdat het gebaseerd is op centraal geregistreerde data.“  Het is voor scholen dan niet meer nodig om het opleidingsniveau van ouders uit te vragen, zoals in de huidige situatie.

Dekker geeft aan dat hij in de komende periode het overleg blijft voeren met de VNG en de PO-Raad over een nieuwe bekostigingssystematiek voor het (gemeentelijk) onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2019.

Links

Gerelateerd nieuws