Houding jongeren over homoseksualiteit positiever

 
Het percentage scholieren (11-16 jaar) dat negatief is over homo- en biseksualiteit is gedaald. Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren ervaren op veel terreinen wel fors meer problemen dan heteroseksuele jongeren. Dit blijkt uit de publicatie Seksuele Oriëntatie en Jongeren van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat eerder deze maand verscheen.
 
Van 67 procent van de scholieren in het basisonderwijs en 76 procent in het voortgezet onderwijs mogen homoseksuele en lesbische scholieren hun vrienden zijn. Wel vindt 36 procent van de po- en 34 procent van de vo-scholieren het vies als twee jongens zoenen.  Slechts 6 procent van de jongvolwassenen (16-25 jaar) staat negatief over homo- en biseksualiteit.

Problemen LHB-scholieren
Er zijn grote verschillen in leefsituatie, leefstijl en welzijn tussen LHB- en heteroseksuele jongeren. Die verschillen pakken negatief uit voor LHB-jongeren. Het gaat om problemen op gebied van relatie met ouders, schoolbeleving (zoals pesten en spijbelen), middelengebruik (zoals roken en drugsgebruik) en psychische problemen (zoals emotionele en gedragsproblemen of suïcidaliteit).
 
Reacties op de coming-out van bekenden is bijna altijd positief. Deze staan in contrast met de negatieve reacties die LHB-jongvolwassenen in het dagelijks leven meemaken. Vier op de tien LHB-jongvolwassenen heeft een negatieve reactie gehad in het afgelopen jaar, veelal afkomstig van onbekenden (31 procent). LHB-scholieren worden gemiddeld vaker gepest. Het percentage scholieren dat wekelijks wordt gepest ligt met 16 procent vier keer zo hoog als onder heteroseksuele leerlingen (4 procent).
 
Het rapport van dr. Lisette Kuyper is gebaseerd op verschillende representatieve en grootschalige onderzoeken naar twee groepen jongeren: scholieren (11-16 jaar, po en vo) en jongvolwassenen (16-25 jaar). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.