Minister Van Bijsterveldt gaat toch over tot het uitvoeren van de motie van D66-leider Alexander Pechtold en zijn partijgenoot Boris van der Ham uit 2009 om homovoorlichting in het onderwijs te verplichten door het op te nemen in de kerndoelen.

 Een opvallende wending, omdat de minister sinds 2009 (toen de motie werd ingediend) al een aantal keren had laten weten homovoorlichting niet te zullen verplichten, omdat zij niet wilde dat het onderwijs wordt opgezadeld met steeds nieuwe maatschappelijke thema´s. De kerndoelen voor het onderwijs worden nu zo aangepast dat aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit verplicht wordt. Het debat over deze aanpassing vond plaats tijdens het overleg over vorming in het onderwijs, naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad. Homobelangenorganisatie COC is blij dat de minister uiteindelijk toch gehoor geeft aan de argumenten van het COC, de moties van de Tweede Kamer en de lobby van de VVD. Vooral in het bijzonder onderwijs, en dan met name op streng-christelijke en islamitische scholen, bestaat weerstand tegen het opnemen van homovoorlichting in de kerndoelen. De VO-raad vindt het nieuwe kerndoel een `papieren tijger´. “De praktijk in de klas verandert niet door een wet. Het aanpassen van kerndoelen is slechts een symbolische maatregel. Verplichte voorlichting lost de problemen bij het aanpakken van toenemende homovijandigheid niet op. Concrete ondersteuningsprogramma´s wel.” De minister gaat met spoed uitvoering geven aan de mo

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws