‘Hoger loon middenin carrière meest effectief voor behoud leerkrachten’

Analyse beloningsbedragIn het Convenant Actieplan Leerkracht is budget ter beschikking gesteld om de beloning van leerkrachten te verbeteren om mogelijke (vergrijzings)tekorten te verminderen. Wetenschappelijk tijdschrift TPEdigitaal analyseerde drie opties om dit budget te besteden, waarvan een hoger loon in het midden van de loopbaan het meest effectief blijkt.De optie om het budget te besteden aan hoger loon in het midden van de loopbaan lijkt het meest effectief, onder de voorwaarde dat de beleidsmakers enigszins risicomijdend zijn. De procentuele loonstijging is bij deze optie weliswaar kleiner, maar werkt meteen en langer. Het houdt bestaande leerkrachten die een andere baan kunnen zoeken meteen met een grotere kans in het onderwijs. En het houdt jonge leerkrachten een worst voor van meer loonstijging, als ze als leerkracht blijven werken. Ten slotte trekt deze optie leerkrachten aan. Op de tweede plaats komt volgens de onderzoekers de optie van besteding van het budget aan leerkrachten aan het begin van hun loopbaan. Dat geeft weliswaar een hogere procentuele loonstijging die het vak van leerkracht extra aantrekkelijk maakt, maar er bestaan risico’s dat dit extra effect maar laat op gang komt en kort duurt. Het komt laat op gang omdat het extra aanbod vooral loopt over meer instroom in lerarenopleidingen, en het duurt vier jaar voordat deze studenten op de arbeidsmarkt komen. Het effect duurt kort, omdat het loonprofiel gedurende de loopbaan vlakker wordt, zodat het voor jonge leerkrachten na een paar jaar financieel aantrekkelijk wordt een baan buiten het onderwijs te gaan zoeken. Bovendien loop je met deze optie het risico dat reservoirs aan potentieel personeel kleiner worden en dat capaciteitstekorten kunnen ontstaan bij de lerarenopleidingen. De optie het budget te besteden aan hoger loon voor oudere leerkrachten is waarschijnlijk weinig effectief, aldus de onderzoekers. Naast de drie genoemde opties blijken vrouwelijke leerkrachten milder te reageren op een loonstijging dan mannelijke, waarschijnlijk omdat hun loonachterstand op het bedrijfsleven klein is. Bovendien hebben vrouwen een grotere voorkeur voor werken in deeltijd. Voor vrouwen is het belangrijkste alternatief voor werken als leerkracht ‘niet participeren op de arbeidsmarkt’. Maatregelen om het budget te besteden om de waarde van non-participatie voor vrouwen te verminderen zijn waarschijnlijk ook effectief om het voorziene leerkrachtentekort te verminderen, menen de onderzoekers. Een tweede specifieke categorie behelst oudere leerkrachten. Voor hen is uittreding het belangrijkste alternatief voor werken als leerkracht. Maatregelen die specifiek worden gericht op het langer doorwerken van leerkrachten door direct het uittreden te ontmoedigen zijn waarschijnlijk effectief om het aanbod aan leerkrachten te verhogen.Meer informatie:www.tpedigitaal.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.