In Nederland wordt het beroep van leraar hoger gewaardeerd dan in enig ander Europees land, met uitzondering van Griekenland. Ook geven Nederlandse respondenten het eigen onderwijssysteem een redelijk hoog cijfer. In tegenstelling tot andere landen hebben schoolhoofden in Nederland echter niet een veel hogere status dan leraren.

Dit blijkt uit de Global Teacher Status Index, de eerste wereldwijde vergelijkende studie naar de status van leraren. De status van het lerarenberoep is belangrijk bij het aantrekken en behouden van leraren: om de beste studenten te interesseren voor het leraarschap is een hoge status ervan cruciaal. In Nederland is de status van leraren vergelijkbaar met die van maatschappelijk werkers, zoals gebruikelijk in de meeste Europese landen. Nederlandse respondenten geven het eigen onderwijssysteem een redelijk hoog cijfer; hiermee eindigde het als vierde op de lijst, met alleen Zwitserland, Finland en Singapore boven zich.
Wat betreft de lonen is meer dan 60 procent van de Nederlanders voor een prestatiegerelateerde beloning voor leraren. Bij de vraag wat een redelijk salaris voor een leraar zou zijn, kwam de gemiddelde schatting bij de Nederlanders goed overeen met de werkelijke salarissen van leraren. 27 procent van de respondenten vindt daarnaast dat de onderwijsbonden meer invloed zouden moeten hebben op de salarissen en de arbeidsvoorwaarden van leraren.

Resultaten andere landen
De status van leraren verschilt enorm per land. Over het algemeen heeft het lerarenberoep een middelmatige status. In China staat het leraarschap echter gelijk aan de functie van een arts. Wanneer het om de hoogte van de salarissen gaat, vindt 59 procent van de respondenten dat dit afhankelijk moet zijn van de prestaties van leerlingen. Dit percentage verschilt echter per land. Het vertrouwen in leraren is het grootst in Finland en Braziliƫ, maar het laagst in Israƫl, Japan, Egypte en Zuid-Korea. In Finland, Zwitserland en Singapore zijn de mensen het meest tevreden met de kwaliteit van hun onderwijssysteem, de landen Zuid-Korea, Egypte en Japan scoren hierin het laagst.

Bron: www.arbeidsmarktplatformpo.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders