Hoge uitval van mannen op pabo

Ondanks de inspanningen van pabo’s om mannen te krijgen en te houden, zijn de uitvalpercentages hoog. Het uitvalpercentage onder mannen loopt op sommige opleidingen op tot 64 procent. Dat blijkt uit een enquête van Trouw.

Gemiddeld is het uitvalpercentage van mannelijke studenten zo’n 40 procent onder de ondervraagde scholen. In 2015 was dat gemiddeld 21,4 procent, volgens onderzoek van DUO onder alle Nederlandse pabo’s. Zo’n 90 procent zet stappen om mannen binnenboord te houden.

Uit de enquête van Trouw blijkt dat de scholen hun vakkenpakketten aanpassen aan de wensen van de mannelijke student, die bijvoorbeeld kan kiezen voor onder- of bovenbouw. Om mannen aan te spreken bieden sommige pabo’s ook specialisaties in sport, ICT en gezondheid.

Mannen vinden de pabo ook ‘pittig’. Veruit de meeste mannen stoppen omdat ze te weinig studiepunten hebben gehaald. Vooral de hoeveelheid verschillende vakken vinden ze moeilijk.

Negen van de negentien ondervraagde onderwijsinstellingen melden dat het beeld dat jongens hebben van meester zijn vaak niet strookt met de praktijk van het basisschoolonderwijs. Dan gaat het vaak om verzorgende taken als snotneuzen afvegen en wc-bezoekjes begeleiden.

De verplichte kleuterstage zorgt volgens veel pabo’s ook voor uitval van mannelijke studenten. Op elf pabo’s kunnen studenten de kleuterstage later tijdens hun studietijd doen, dus niet in de eerste twee jaar, een periode waarde de meeste studenten stoppen. Bij zeker een instelling is die stage al niet meer verplicht.

Links