Op dit moment zijn juristen het niet eens over of schoolbesturen tijdens de prikactie op 27 juni nu wel of geen opvangplicht voor leerlingen hebben als ouders daar echt niet zelf voor kunnen zorgen. Hierdoor is het onduidelijk of die opvangplicht er nu wel of niet is. Daarom vragen partijen van het POfront gezamenlijk aan schoolbesturen om hier op 27 juni pragmatisch mee om te gaan en iets te regelen voor de ouder die dat echt niet zelf kan.

Het schoolbestuur is er in ieder geval voor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ouders ruim van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de actie en wat die betekent voor hun kinderen. Van ouders kan worden gevraagd de kinderen tijdens de actie thuis te houden. Het schoolbestuur kan personeel dat werkwillig is, vragen om op één of meerdere scholen binnen het bestuur opvang te verzorgen. Personeel dat meedoet aan de actie kan niet worden verplicht om voor opvang te zorgen, zij mogen dit weigeren op grond van hun recht op collectief actievoeren. Het kan voorkomen dat het een schoolbestuur niet lukt om de opvang intern te organiseren. In dat geval kan het schoolbestuur ook externe opvang regelen. De kosten daarvan zijn voor de ouders, die daarover vooraf worden geïnformeerd. 

Gerelateerd nieuws