Hoe kan je Google Workspace for Education blijven gebruiken?

Kinderen achter een laptop (Hans Roggen)

Voer eerst deze handelingen uit

De hoge privacyrisico’s in Google Workspace for Education zijn weggenomen door een akkoord tussen SURF en SIVON met Google. Wel moeten er nog een paar handelingen worden uitgevoerd om Workspace for Education te kunnen blijven gebruiken.

De 3 handelingen

  1. de juiste (technische) instellingen moeten ingevoerd worden
  2. de nieuwe voorwaarden van Google moeten geaccepteerd worden
  3. er moet een onderwijs specifieke  Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd worden

Het is bovendien belangrijk dat er kennis wordt genomen van de inhoud van de Update DPIA report on Google Workspace for Education. Hierin wordt precies uitgelegd hoe de privacyrisico’s worden beperkt en hoe de hierboven genoemde 3 stappen uitgevoerd moeten worden.

Als het goed is ontvangen de bij Google bekende systeembeheerders een e-mail met informatie over het accepteren van de nieuwe voorwaarden. Dit gebeurt vóór 13 augustus 2021. Indien de systeembeheerders na die datum nog geen e-mail hebben ontvangen kunnen zij dit formulier in vullen. SURF en SIVON nemen dan contact op met Google.

Webinars

Vanaf half augustus organiseert SIVON elke week een webinar met meer informtie over de nieuwe voorwaarden, de DPIA en de technische instellingen. De webinars zijn op 17, 25 en 31 augustus (16:00-17:00 uur) en vinden plaats via Microsoft Teams. Aanmelden gaat via een online formulier.

Links