Ja, u leest het goed. De kop van deze boekbespreking eindigt niet met een vraagteken, maar met een uitroepteken. En dat terwijl de publicatie van Joost Crasborn veel vragen stelt en beantwoordt. Een boek dat na het lezen maar één groot nadeel heeft: het is bijna een kilo zwaar terwijl je het eigenlijk altijd bij je wilt hebben.

De publicatie is een uitnodiging voor elke schoolleider om de eigen waarden, visie, keuzes, koers en acties stevig neer te zetten in de school en verder te ontwikkelen. Het is een echt leer-werkboek en een absolute aanrader voor iedereen die bij het coachen van zijn of haar team een steuntje in de rug kan gebruiken. Veel van de beschreven interventies ben ik al ergens tegen gekomen of heb ik al geleerd tijdens een nascholing. Maar in welke cursusmap stond het? En hoe ging het ook alweer precies? Alles staat overzichtelijk bij elkaar in Crasborns naslagwerk, met achtergronden, tips, praktijkvoorbeelden en voorbeeldvragen. De schrijver helpt je bij het zetten van de stappen die nodig zijn om bijvoorbeeld de individuele verschillen te benutten om tot één krachtig team te komen. Het hele boek richt zich vooral op het hoe en is neutraal en zonder oordeel geschreven. Het helpt je je team goed aan te sturen en geeft duidelijk aan wat er van je leiderschap verwacht wordt. De grote hoe-vraag van het boek is: Hoe kan ik de resultaten van mijn team optimaliseren door het zelfaccepterend, zelflerend, zelfsturend en zelfoplossend vermogen van het team te vergroten? Deze vraag wordt in 29 hoofdstukken en een groot aantal deelvragen beantwoord. Voorbeelden van deelvragen zijn: Hoe leer je je team creatief om te gaan met tegenstellingen en weerstanden? Hoe vergroot je de resultaatgerichtheid? Hoe maak je zo goed mogelijk gebruik van elkaars talenten? Hoe bouw je vertrouwen op in een team? Hoe zorg je ervoor dat de collectieve ambitie en kracht gezamenlijk ervaren en gedragen wordt? Allemaal vragen die je de weg wijzen om samen met je team via mooie werkvormen keuzes te maken en antwoorden te vinden. Na het lezen van de publicatie wil je het liefst zo snel mogelijk een studiedag of meer plannen. Zoveel ideeën en werkvormen om binnen je eigen onderwerpen te gebruiken en allemaal heel makkelijk op te pakken. Wat ik heel prettig vind zijn de vragenlijstjes en checklijsten. Ze zetten je meteen op het goede spoor of zorgen voor goede reflectie. Je hoeft hierdoor niet altijd alles uit jezelf te halen. Op de cover staat beschreven dat het een inspirerend naslagwerk is. Daar heb ik in eerste instantie wel moeite mee. Ik bepaal zelf wel hoe inspirerend ik een boek vind. Maar achteraf moet ik zeggen dat deze belofte echt wordt waargemaakt. Vooral de ‘denk & doe acties’, waar veel onderdelen mee eindigen zijn fijn. En mooi dat Crasborn ook aangeeft dat je over samenwerking wel veel kunt lezen, maar dat je het alleen leert door veel samen te doen. Zijn visie onderstreep ik helemaal: Hou het simpel, focus op en doe wat werkt, kom vanuit ambitie en kracht in actie, vier successen en wees open en direct. Dit boek wordt voor mij een ‘samen-lerensamen- doen-naslagwerk’ dat me zeker gaat helpen. En dat met een uitroepteken, geen vraagteken!

Marleen Huisman is directeur Onderwijs bij de Stichting Katholiek Onderwijs Haaren.

Hoe coach ik mijn team en het team zichzelf! Inspirerend naslagwerk met veel praktische tips, Joost Crasborn, uitgeverij Thema, 2013, ISBN: 9789058716378

Advies op maat
Het hebben van of het werken in een goed functionerend team is geen toeval: daar moet hard aan worden gewerkt en vraagt constant onderhoud en reflectie van aanstuurder en teamlid. De AVS biedt schoolleiders en hun team(s) in het po en vo het maatwerkaanbod ‘Van team-gedoe naar een doe-team’. Organiseer tijd om de teamkwaliteit te onderhouden en verder te ontwikkelen. Laat u eens bijpraten om vanuit een niet alledaagse invalshoek naar uw team te kijken en met uw team te werken. Meer informatie: AVS Centrum Educatief Leiderschap, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws