Hoe betrek je schoolleiders bij nieuwe kerndoelen?

AVS is bij de actualisatie van de kerndoelen betrokken, samen met de andere belangrijke onderwijspartijen. Hoe betrek je schoolleiders in deze ‘fase van beproeven’? Hoe geef je kennis van leerlijnen binnen je school vorm en zet je kennis van leer-/ontwikkellijnen centraal en duurzaam in beleid? Gerdineke van Silfhout, programmamanager bij SLO, sloot onlangs aan bij de Commissie Onderwijs van de AVS om ons te informeren over en feedback te vragen op het actualisatieproces.  

Zij raadde aan om in de fase van beproeven het implementatieplan (verder) uit te werken met schoolleiders, leraren en andere betrokkenen: wat willen we over 5 en over 10 jaar zien, in onderwijs, opleiding en toezicht? Het werd een boeiend gesprek met veel inbreng vanuit onze leden. Bij de downloads lees je de opbrengst van het gesprek.  
 
In 2022 is de actualisatie van de kerndoelen Nederlandse Taal, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid gestart. Daarnaast is ook de actualisatie van de examenprogramma’s voor de vakgebieden Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer onder handen. 

In het schooljaar 2023-2024 worden de kerndoelen Nederlandse Taal en rekenen/wiskunde in het primair onderwijs beproefd. Deze fase stelt scholen in de gelegenheid om de nieuwe kerndoelen uit te proberen in de praktijk, maar geeft bovenal scholen de kans om mee te denken over het invullen van de leerlijnen op deze twee domeinen. Het is voor scholen interessant om mee te doen, als je het onderwijs meer vanuit doelen en leerlijnen wilt vormgeven.  
 
Ben je geïnteresseerd om als school mee te doen, neem dan contact op met SLO via actualisatieonderwijsdoelen@slo.nl  
Wil je je eerst laten informeren, neem dan contact op met Lambert van der Ven, beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Leiderschap via l.vanderven@avs.nl  

Link