Hilversum wil naar vijf keer zes lesuren

Hilversum onderzoekt de mogelijkheden van vijf gelijke lesdagen voor basisscholen, in plaats van vier gelijke dagen en een vrije woensdagmiddag. Dit project – De KindAgenda – is een initiatief van de Hilversumse schoolbesturen en Stichting Kinderopvang Hilversum (SKH).

Als kinderen op vijf dagen van 8.00 tot 14.00 uur naar school gaan, ontstaat er volgens de initiatiefnemers meer rust, ruimte en regelmaat. Daarnaast zou het zorgen voor een betere vrijetijdsverdeling na schooltijd, waardoor kinderen meer tijd hebben voor sport, creativiteit, muziek of het spelen met vriendjes. Een ander voordeel is dat er minder haal-, breng- en daardoor minder opstartmomenten op een dag zullen zijn, aldus de initiatiefnemers. `s Morgens iets eerder beginnen maakt voorschoolse opvang overbodig, lunchen op school voorkomt gerommel tussen de middag en `s middags eerder stoppen geeft dus voldoende ruimte voor allerlei naschoolse activiteiten. Het idee van gelijke dagen heeft landelijk aandacht en een enkele nieuwe school heeft inmiddels ervaring met dit model. Het unieke van het Hilversumse project is dat de besturen van nagenoeg alle basisscholen in Hilversum en SKH gezamenlijk het initiatief hebben genomen om dit project stadsbreed te ontwikkelen. Het verschil met de zogenoemde continuroosters die sommige scholen in Nederland hebben ingevoerd, is de uniformiteit van de vijf dagen. In het continurooster zijn kinderen nog steeds op woensdagmiddag vrij en in de onderbouw ook op vrijdagmiddag. Het project wordt gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en ontstond naar aanleiding van de grote vraag naar kinderopvang en buitenschoolse opvang, die in Hilversum 10 procent hoger is dan gemiddeld in Nederland. De maatregel wordt niet van bovenaf opgelegd. De MR moet goedkeuring geven. Uiteindelijk bepaalt die of het licht op groen mag, mits een meerderheid van de ouders het hiermee eens is. De komende periode vinden er gesprekken met schoolleiders, leerkrachten en ouders plaats en krijgen ouders een schriftelijke enquête thuisgestuurd. Ook van ouders van kinderen die nog niet naar school gaan, wordt de mening gepeild. Afhankelijk van het draagvlak onder ouders en teams zullen scholen al dan niet voor dit model kiezen. Eind april moet duidelijk zijn of en welke scholen alvast met de nieuwe werkwijze willen beginnen in schooljaar 2009/2010. De AVS juicht het initiatief in Hilversum toe, mits alle partijen er inderdaad achter staan. “Een landelijke verplichte invoering gaat echter te ver”, aldus voorzitter Ton Duif. “Iedere scholenorganisatie moet op individueel niveau kunnen beslissen hier wel of niet voldoende voordelen in te zien.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.