Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Veluws College Cortenbosch organiseert jaarlijks een high tea waarbij brugklasleerlingen én -docenten kunnen bijpraten met groep 8-leerkrachten van de voormalige basisschool.

“We zijn voortdurend op zoek naar hoe we de aansluiting en afstemming tussen het primair en voortgezet onderwijs kunnen verbeteren. Een warme overdracht is erg zinvol”, vindt Marthijn Manders, vestigingsdirecteur van het Cortenbosch College.
Elk jaar bezoeken docenten van deze vmbo-school bijvoorbeeld alle po-scholen om in gesprek te gaan over de leerlingen die naar het Cortenbosch gaan. Ook daarna is er de hele vo-periode contact met het basisonderwijs, met het zwaartepunt in de eerste twee jaar. Sinds 2015 is daar de high tea bijgekomen. Manders: “Het is een extra onderdeel van de warme overdracht. Na een paar maanden in de brugklas, als het eerste ‘wauw-moment’ voorbij is, kunnen leerlingen in een informele setting hun ervaringen rondom de overgang delen.” Wat vinden ze van de nieuwe vakken? Wat hebben ze in groep 8 geleerd of juist gemist dat van pas komt in de brugklas? “De aanwezige leraren uit het po en vo evalueren mee en wisselen onderling feedback uit. Zo houd je het gesprek op gang en weet je van elkaar met wie je te maken hebt. Basisschoolleerkrachten veranderen immers ook wel eens van groep. De drempel om elkaar te raadplegen wordt lager. Het versterkt de contacten. En bovendien is het erg gezellig. Het geplande middaguurtje loop altijd uit. Ook zien we veel groep 8-leerkrachten jaarlijks terugkomen.”
Naast hen, de brugklasdocenten en -leerlingen schuift ook een deel van het management van het Cortenbosch aan, zoals mentoren, teamleiders en Manders zelf. De vestigingsdirecteur, oorspronkelijk afkomstig uit het primair onderwijs, kwam daar op het idee. “Op de basisschool waar ik eerder werkte organiseerden we vanuit de Engelse lessen een high tea voor de ouders.” Op het Cortenbosch College is de high tea in alle opzichten onderdeel van het leerproces, zowel van de brugklasleerlingen als de ouderejaars. “Leerlingen uit de eindexamenklassen Zorg & Welzijn stellen een plan op. Ze maken individuele uitnodigingen, doen de inkoop en begeleiden – met hun ervaring in de grote keuken – de brugklassers bij het bereiden van de hapjes en serveren op de dag zelf. De activiteit is zo ook onderwijskundig weg te zetten.” Manders vindt het mooi om te zien hoe de brugklassers opbloeien als hun voormalige groep 8-leerkracht komt bijpraten. “Die belangstelling doet zoveel. En de leerkrachten vinden het leuk om hun oud-leerlingen weer te ontmoeten. Wij als vo-school krijgen beter zicht op wat zich op de basisschool afspeelt en op de verschillen tussen de aanleverende scholen. Op de ene krijgt Engels bijvoorbeeld veel aandacht, terwijl de andere veel investeert in rekenonderwijs. Dat kunnen onze docenten meenemen in hun begeleiding. Het zorgt voor meer continuïteit.” De dakpanbrugklassen van het Cortenbosch – een basis/ kader en een kader/mavoklas – zijn ook onderwerp van gesprek tijdens de high tea. “Door deze brede brugklassen, tussen twee leerwegen in en met les op het hoogste niveau, kan een leerling groeien en komt hij het beste tot zijn recht. Om die redenen én om leerlingen te laten wennen aan de andere dynamiek in het vo hanteren we ook een tweejarige brugklasperiode.” Directeur Manders kan de high tea zeker aanraden aan zijn collega’s in het vo. “Het kost natuurlijk tijd en energie, maar het levert ook veel op. Naast de inhoudelijke component zorgt het vooral ook voor een leuke sfeer.” Als tip geeft hij mee: “Neem het op in je jaarplanning en blijf bij je doel. Focus op het nog beter stroomlijnen van de overgang tussen po en vo, maak er geen reclamecampagne van. Een klein feestje mag wel.”

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd