Mentoring- en coachingstrajecten voor schoolleiders, ook online

Schoolleiders hebben, zeker in deze tijden, vragen over het welzijn van hun collega’s en leerlingen. Maar ook dieper liggende vragen kunnen zich aandienen, bijvoorbeeld over het eigen functioneren. Dan kan een mentor of coach die een luisterend oor biedt, praktische tips geeft en met je werkt aan onderliggende patronen, een goed idee zijn.

“In deze tijd komen andere vraagstukken naar voren dan anders”, zegt Linda Morssinkhof, mentor bij de AVS Academie. “Denk aan organisatorische zaken – zoals hoe zorg ik ervoor dat het thuisonderwijs goed georganiseerd is – tot zorg voor de collega’s. Blijven ze allemaal gezond, hoe houden we het contact in stand?” Morssinkhof is zelf leerkracht, schoolleider en algemeen directeur geweest en coachte jarenlang schoolleiders in opleiding. “Mentorschap kent twee facetten: het niveau van vaardigheden, zoals hoe doorzie ik een begroting, en een persoonlijk deel. Ik begin meestal met de vaardigheden, de quick wins, want vaardigheden zijn makkelijk te leren. Maar uiteindelijk kom je altijd uit bij het persoonlijke deel. Want een schoolleider moet een jongleur zijn, veel bordjes omhoog houden. Managementtaken kosten tijd, maar je collega’s op de been houden, of ouders met zorgen goed adviseren, verantwoording afleggen aan het bestuur of de inspectie – dat vraagt om inzicht in jezelf.” Morssinkhof gaat meestal in op drie punten: de inhoud van je eigen verhaal en het schoolverhaal, jouw attitude en de attitude van je team, en de relatie met de ander. “Via die drie vragen kom je eigenlijk alles tegen wat je tegen moet komen. Ik gun het iedere schoolleider om van tijd tot tijd een critical friend te hebben, iemand die met je meekijkt en je bewust maakt van je blinde vlekken.” Afhankelijk van de vraag duurt een mentortraject ongeveer een half jaar.

Zelfondermijning

Schoolleiders met vragen die verder gaan, kunnen baat hebben bij een coach. “Coaching gaat over persoonlijke ontwikkeling, soms ook over je identiteit in het complex van relaties”, zegt Patricia Aerts. “Dan zijn er vragen aan de orde als: wat drijft mij, waarom loop ik steeds hier tegenaan, waar stel ik grenzen en kaders? Het gaat om een combinatie van persoonlijke en professionele ontwikkeling.” Aerts werkt ruim 25 jaar als (team)coach, trainer en organisatieontwikkelaar. “Wat ik veel tegenkom is wat ik ‘zelfondermijning’ noem: steeds je afvragen of je het wel goed doet en hoe er naar je wordt gekeken. Frustratie over wat niet lukt kost je energie, en je komt in een spiraal terecht waarin je steeds meer aan jezelf twijfelt. Relaties komen onder druk te staan.” Schooldirecteur kan een eenzame functie zijn, vindt Aerts. “Het vraagt moed om tevoorschijn te komen, je visie te tonen en met je kop in de wind te staan. Coaching is er om je te helpen daar zo vrij mogelijk te staan, te leren hoe je in contact kunt zijn met je zelf en je eigen waarden, je eigen waardigheid, en te kunnen zien wat er nodig is. Nu doen we dat vaak online of in een wandeling. Het kan ook in een coachruimte. Het gaat erom dat je rustig de tijd neemt om je bewust te worden van jezelf en de belemmeringen, en die samen met een coach te lijf te gaan.”

Meer informatie over en aanmelden voor mentoring- en coachingstrajecten: www.avs.nl/academie/over/persoonlijke-ontwikkeling

Gerelateerd nieuws