‘Het voelt nog heel ver weg’

Mensen die in het onderwijs werken hebben vaak een laag pensioenbewustzijn, blijkt uit onderzoek dat ABP in 2009 liet uitvoeren. Vooral werknemers in het primair onderwijs – met veel in deeltijd werkende vrouwen, die vaak geen kostwinner zijn en waarvoor het pensioen minder belangrijk lijkt te zijn – weten niet altijd even goed hoe ze ervoor staan. Welke acties moet je ondernemen om goed voorbereid te zijn? En welke taak ligt hier voor de schoolleider zelf?Tekst Lisette Blankestijn

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.