Najaar 2016 verscheen een populairwetenschappelijk boek van klinisch neuropsycholoog en hoogleraar Jelle Jolles over de tiener en z’n ontwikkeling. Hierin noemt Jolles de tiener steeds bewust ‘adolescent’ en geen ‘puber’. Hij wil een opgroeiend jong mens positief benaderen en niet als probleemgeval, de lading die toch een beetje kleeft aan het woord puber.

De meeste tieners maken immers een normale en gezonde ontwikkeling door en worden geen probleemkinderen. Het gaat de auteur vooral om de tienerjaren als periode van kansen door ontwikkeling en stimulans vanuit de omgeving. ‘Omgeving’ moet breed gezien worden: school, ouders, vrienden, werk, (sport)vereniging(en), buurt/wijk, et cetera. Hoe meer stimulans in het algemeen – dat wil zeggen hoe rijker de leeromgeving (ook thuis) – hoe meer kans op een gezonde ontwikkeling van de jonge, opgroeiende mens.

De publicatie is geschreven aan de hand van zes stellingen. Deze geven zelf al een duidelijk beeld van de opvattingen en bevindingen van Jolles over de adolescent, zoals:
1. De adolescentie is een periode van mogelijkheden en kansen, niet van onrust en verwarring.
2.De normale, gezonde ontwikkeling verschilt van persoon tot persoon.
3. De lichamelijke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling lopen gewoonlijk niet in de pas.
4. Kennis zit niet in de genen, maar wordt verworven door leren en ervaring.
5. Tijdens de adolescentie ontwikkelen zich de controlefuncties van de hersenen
6.De leer- en leefomgeving van de tiener bepaalt diens ontwikkeling.

Een flink aantal van bovenstaande stellingen is naar mijn mening niet louter van toepassing op adolescenten, maar geldt voor alle kinderen. Vooral stelling 1, 4 en 6 zijn uitgangspunten waarvan elke leraar zich bewust moet zijn, ook in het primair onderwijs. Het zijn de oorzaken en – soms verkeerde – opvattingen waarin de kansenongelijkheid van kinderen veelal zit opgesloten. Alleen hierom al is het boek een aanrader voor onderwijsprofessionals en hun leidinggevenden. In de rijk geïllustreerde publicatie wordt via foto’s, tekeningen en ondersteunende artikelen een zeer compleet beeld gegeven van de leefwereld van de tiener. De tiener als mens, als jongen of meisje, de directe omgeving, ouders en leraren: ze komen allemaal aan bod. Naast leerzame artikelen en nieuwe wetenschappelijke inzichten bevat het prettig geschreven boek ook praktische tips voor ouders, opvoeders en (onderwijs)professionals die met tieners werken. Het hoofdstuk over de verschillen tussen jongens en meisjes is bijvoorbeeld erg uitgebreid en geeft veel handvatten voor opvoeding en onderwijs. Leraren worden regelmatig direct als doelgroep aangesproken en krijgen adviezen voor hun dagelijkse werkpraktijk. Kopen en lezen dit boek? Jazeker. Misschien wel meerdere exemplaren. Voor uzelf als schoolleider en om aan uw collega’s op school uit te delen. Daarna eens gezamenlijk bespreken en bekijken wat ervan toepasbaar is in de klas. Laat u niet te veel leiden door de titel. Veel is ook van toepassing op leerlingen in het primair onderwijs.

Het Tienerbrein, Jelle Jolles, 2016, University Press BV, Amsterdam

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders