Het theoretische gedeelte gaat over het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en ondersteuningsplan (OP) met uitleg over de verschillende data wanneer wat gereed moet zijn en de afstemming tussen de verschillende partijen die daarvoor nodig is. Gerard van Uunen: “Het is best ingewikkeld voor besturen. Je hebt vaak niet te maken met één gemeente en één samenwerkingsverband. Ik ken een bestuur dat te maken heeft met maar liefst 72 samenwerkingsverbanden!”

workshop schoolondersteuningsprofiel
Foto: Winnie Lafeber

In het praktijkgedeelte worden de deelnemers in twee groepen ingedeeld: de bestuurders en de uitvoerders. Iedereen krijgt een rol (bijv. combinatiefunctionaris, ouder, leerkracht, hockeycoach) en een gedragsstijl (dominant, afstandelijk of sociaal) toebedeeld in de casus ‘Noor’ (9 jaar, groep 6, hoogbegaafd en ADHD-kenmerken). Iedereen heeft als doel zijn/haar standpunt voor het voetlicht te brengen, zodat Noor het beter heeft op school. Eerst bespreekt de groep onderling de gezamenlijke doelen. Vervolgens kijken de uitvoerders hoe ze hun doelen kunnen overbrengen bij de bestuurders. De deelnemers leven zich goed in hun rol in en aan tafel ontstaat een levensechte discussie over het lot van Noor. Hoe kunnen de diverse personen die rondom Noor staan haar het beste helpen? Wat is de beste pedagogische aanpak? Een afstemming tussen de diverse sociale partners is wenselijk. Een Plusklas is een van de mogelijke oplossingen.

De bestuurders verwachten dat de uitvoerders meer geld en meer handen in de groep nodig hebben. Ze zijn bang dat Passend onderwijs voor zwakke scholen kan zorgen. Ook zien de bestuurders het belang in van een goede samenwerking en het benoemen van het talent van Noor. De gezamenlijke conclusie is dat het soms niet mogelijk is in een school alle specialismen in te zetten voor één kind. Soms is een andere school of speciaal onderwijs een betere oplossing. Je kunt niet alle kinderen bedienen. Van Uunen: “De school heeft alleen een zorgplicht als de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Het bevoegd gezag heeft de verantwoordelijkheid dat een leerling elders geplaatst wordt. Ook op bestuursniveau moet je het over Noor hebben.”

Reactie van een deelnemer, GMR-lid en in OPR samenwerkingsverband:
“Ik vond het een leuke, interactieve workshop. Door de casus kon je het zelf ervaren. Ik schrok van de invloed die gedrag heeft op de discussie. Je merkt ook de misvattingen die er zijn. Iedereen heeft een mening over Passend onderwijs. Soms lopen de meningen door de feiten heen. Ik was al goed op de hoogte van de theorie, omdat de kwartiermaker die is ingehuurd om onze OPR in te richten me al veel heeft uitgelegd. De informatie vond ik wel duidelijk.”

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws