Het schoolleidersregister, dat ben jij!

AVS werkt nauw samen met het Schoolleidersregister PO om de schoolleider meer in positie te brengen. Met de registratie, die in de CAO is geregeld, dragen we samen bij aan de waardering van het vak! Ben jij ook al aan het werk met je herregistratie?

Leven lang leren

AVS ondersteunt de visie van het leven lang leren. Het is belangrijk je steeds te professionaliseren, waardoor je op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen en goed toegerust bent om je werk als schoolleider te doen. AVS heeft zich in de cao-onderhandelingen dan ook sterk gemaakt voor de beschikbaarheid van het professionaliseringsbudget van de schoolleider. De academie van AVS biedt mooie kansen om je herregistratie door middel van professionalisering vorm te geven.

Direct betrokken bij register

Het schoolleidersregister speelt in dat proces een belangrijke rol. Wist je dat schooldirecteuren bij alle activiteiten van het Schoolleidersregister PO betrokken zijn? Directeuren beoordelen zelf de opleidingen en het professionaliseringsaanbod dat in aanmerking komt voor herregistratie, ze bepalen zelf mee wat de kennisbasis is en nemen besluiten rondom de registratie.

In dit filmpje lichten ze dit zelf toe.