Het Onderwijs Café: Elk talent beter benut!

De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op 31 maart aanstaande weer een Onderwijscafé met als thema `Elk talent beter benut – van ondermaats naar excellent´. Over zeer zwakke scholen en wat er nodig is om ze de wereld uit te helpen. Bezoekers kunnen vanaf 16.00 uur terecht in Studio Dudok te Den Haag.

Nederland heeft de ambitie om het onderwijs tot de top 5 van de wereld te laten behoren. Het onderwijs staat daarmee voor de uitdaging om elk talent in Nederland veel beter te benutten. In ieder geval moet de basiskwaliteit van elke school op orde zijn. Daarom zetten primair en voortgezet onderwijs zich in om te voorkomen dat scholen zwak worden en ervoor te zorgen dat er geen `zeer zwakke scholen´ meer zijn. In dit Onderwijscafé staat de ontwikkeling van zeer zwakke scholen centraal. Is het reëel dat er aan het einde van de nieuwe kabinetsperiode in 2014 geen zeer zwakke scholen meer zijn? Moeten zeer zwakke scholen sluiten, of moet er juist extra in geïnvesteerd worden? Wat kunnen we doen om te voorkomen dat scholen zeer zwak worden?Is een early warning system mogelijk? Wat kunnen zeer zwakke scholen leren van hun sterke broeders? En wat kunnen onderwijsveld en politiek doen om alle scholen sterk te krijgen?

Politici, beleidsmakers, journalisten, leerkrachten, ouders, schoolleiders en -bestuurders en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om met elkaar en het panel in debat te gaan. Het panel bestaat ondermeer uit Jan Jacob van Dijk  (onderwijswoordvoerder CDA), Marianne Besselink (onderwijswoordvoerder PvdA), Henk Kempink (schoolleider vo die zijn school succesvol van de zzs-lijst afhaalde) en een schoolleider po. De voorzitters van de AVS, PO-Raad en VO-raad nemen bovendien het nieuws van de dag door en na dit openingsrondje `actueel´ zal Wik Jansen, voormalig vo-bestuurder en coördinator van de Taskforce Zeer Zwakke Scholen het debat inleiden. Na afloop van de discussie wordt de aanwezigen een hapje en een drankje aangeboden en is er gelegenheid tot napraten.

Meer informatie en aanmelden op http://www.hetonderwijscafe.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.