Het Onderwijs Café – De grote, boze school: feit of fictie?

PO-Raad, VO-raad en AVS organiseren: Het Onderwijs Café

Thema: De grote, boze school: feit of fictie?
Over schaalgrootte en de wenselijke maat in primair en voortgezet onderwijs

Inleiders:
prof. dr. Paul Zoontjes
(hoogleraar Onderwijsrecht Universiteit van Tilburg, lid Onderwijsraad)

dr. Elbert Dijkgraaf
(Erasmus Universiteit Rotterdam, auteur Schaalgrootte en de kwaliteit van het voortgezet onderwijs)
In debat met ouders, docenten, schoolleiders en -bestuurders

PO-Raad, VO-raad en AVS nodigen politici, beleidsmakers, journalisten en onderwijsorganisaties van harte uit om deze middag onze gast te zijn en over dit thema met elkaar en het panel in debat te gaan.

Over het thema
Al te vaak horen we vanuit Den Haag dat de menselijke maat in het onderwijs zoek is. Sommigen pleiten voor het opsplitsen van grotere scholen en er is al een wetsvoorstel in de maak om toekomstige fusies in het onderwijs aan een toets te onderwerpen. Vanuit veel scholen en de wetenschap klinkt juist het geluid dat het de Haagse plannen en het tekort aan bekostiging zijn, die schaalvergroting noodzakelijk maken. Veel grote scholen zeggen erin te slagen bestuurlijke schaalvergroting gepaard te laten gaan met toegankelijkheid en kleinschalige organisatie voor ouders, leerlingen en personeel.

Maar hoe zit het nu echt met die vermaledijde grote scholen? Wat merken ouders, leerlingen en personeel van schaalvergroting en -verkleining? Is schaalvergroting voor hen nadelig, hoe moeten nadelen ondervangen worden? Of is er een noodzaak tot schaalvergroting en kent die ook voordelen? Al deze vragen en nog veel meer komt in het debat aan de orde. We proberen de kluwe te ontwarren: wat zijn de feiten en wat zijn de ficties?

Over Het Onderwijs Café

Het Onderwijs Café is een initiatief van PO-Raad, VO-raad en AVS. Hier gaan politici, beleids- en opiniemakers en met vertegenwoordigers van het veld in een politiek café met elkaar in gesprek en debat. In Het Onderwijs Café komen onderwijsactualiteiten aan bod – het nieuws van de dag – en wordt één langetermijnthema dat zowel primair als voortgezet onderwijs raakt, uitgelicht. Dit alles in een dynamische setting met actieve deelname van het publiek. Na afloop wordt de aanwezigen een hapje en een drankje aangeboden en is er gelegenheid tot napraten.

Informatie en Aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden op:

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.