Zoals bekend wordt op 1 januari 2006 een nieuw zorgstelsel ingevoerd. Daar is inmiddels veel om te doen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen precies zullen zijn, maar het lijkt er op neer te komen dat grote groepen werknemers er volgend jaar op achteruit zullen gaan.

De AVS heeft daarom een speciaal e-mail adres geopend om de ervaringen van de AVS-leden met het nieuwe stelsel, vooral die met de nieuwe premies, te inventariseren.

Betekent de nieuwe zorgverzekering voor u een kostenstijging? Bent u met het nieuwe stelsel juist beter af? Laat het ons weten! Stuur een e-mail, met daarin ook een schets van uw persoonlijke situatie naar zorgstelsel@avs.nl.

Wij bundelen de reacties en kijken daarbij wat de vervolgstappen moeten en kunnen zijn.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.