‘Het keurmerk is niet bedoeld als afrekensysteem’

In Almere worden alle brede scholen gekeurd door een externe, onafhankelijke keurmeester. Het Almeerse keurmerk lijkt zich te onderscheiden van andere gemeenten waar gewerkt wordt met kwaliteitscriteria voor brede scholen. Elke brede school behoudt zijn eigen karakter en identiteit en evaluatie vindt niet plaats aan de hand van een beoordelingsplan. Acht van de tien brede scholen in Almere dragen sinds kort het offi ciële keurmerk Brede school. Is het tijd voor de invoering van een landelijk toetsingsinstrument?Tekst: Irene Hemels

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.