Het Kenniscentrum Gemengde Scholen

Het Kenniscentrum Gemengde scholen is in het voorjaar van 2007 opgericht en inventariseert voorbeelden van bestrijding van segregatie.

Uit die inventarisatie komt een aantal mogelijkheden naar voren, zoals het werken met dubbele wachtlijsten, één inschrijfmoment of -leeftijd voor scholen, of het gezamenlijk organiseren van voorlichting, bijvoorbeeld met een groep ouders die alle scholen in de buurt langsgaat.

Meer informatie is te vinden op: www.gemengdescholen.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.