Het geldpakhuis van Gerrit Zalm

Nederland is rijk en wordt steeds rijker. Reden: de enorme extra inkomsten door de gigantische prijsstijgingen van olie en gas. De Nederlandse gasvoorraad neemt weliswaar af, maar de waarde van de gasvoorraad is de afgelopen jaren fors toegenomen. De extra inkomsten van BTW en accijnzen op brandstoffen en de hogere opbrengst van de gasprijs vullen de schatkist. Deze inkomsten zijn natuurlijk niet structureel. Hoewel deskundigen wijzen op het feit dat de energieprijzen (en dus de staatsopbrengsten) de komende jaren alleen nog maar zullen doorstijgen, mede door de grote vraag vanuit opkomende economieën als India en China. De extra energieopbrengsten worden gestort in een apart fonds binnen het `geldpakhuis´ van de minister van Financiën: het fonds economische structuurvoorzieningen, in de wandelgang het FES-fonds. Vanuit dat fonds kunnen investeringen in de economische structuur van Nederland worden gedaan, mits deze niet structureel zijn (eenmalig).

Een mooie kans om eindelijk een diepte-investering te doen in de vaak abominabele staat van de Nederlandse schoolgebouwen, en deze in te richten naar de eisen van modern onderwijs. Onderzoek wijst uit dat veel innovatieprojecten vastlopen op de slechte staat van inrichting van de schoolgebouwen. Een dergelijke investering betaalt zich in de komende dertig jaar meer dan eens terug.

In september 2005 heeft de Kamer de motie Van Aartsen/Bos aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd per 1 januari 2007 overdag een sluitende opvang voor kinderen te verzorgen, van 7.30 uur tot 18.30 uur. Een motie die al veel stof tot discussie heeft opgeleverd, niet in het minst omdat gebouwen, personeel en omgeving van scholen daarvoor niet zijn toegerust. Vanuit het FES-fonds zou ook hier hulp kunnen worden geleverd. Zo ontstaat er een kans om moderne, multifunctionele schoolgebouwen in te richten waar de kinderopvang baat bij heeft. Dit stelt scholen in staat om effectief gebruik te maken van dergelijke voorzieningen. Ik denk daarbij vooral aan multifunctionele ruimtes, kantines, keukenfaciliteiten en kleine ruimtes waar onder schooltijd kleine groepjes kunnen werken en na school de vioolles kan worden gegeven. Nu maar hopen dat de politieke zware jongens het pakhuis open weten te krijgen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.