Ouderbetrokkenheid staat weer volop in de belangstelling, sinds minister Van Bijsterveldt afgelopen najaar wees op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school voor de schoolontwikkeling van kinderen. Ondanks dat uit onderzoek blijkt dat de invloed van betrokken ouders op de leerprestaties groot is, zijn de meningen verdeeld over de mate waarin ouders een rol moeten spelen in het onderwijs.

Tekst Lisette Blankestijn

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd