Mensen kunnen om allerlei redenen de ambitie hebben om schoolleider te worden, maar bijna nooit is het omdat ze zo graag in de weer zijn met financiële ken- en stuurgetallen en jaarrekeningen, zegt John Schreijer. Hij is projectleider van de nieuwe leergang Strategische bedrijfsvoering van het AVS Centrum Educatief Leiderschap in samenwerking met NSO-CNA. En dus ontstaat er op scholen vaak een ongewenste situatie: “Door te weinig financiële kennis van de directeur is het bovenschoolse hoofd financiën vaak dominant aanwezig bij de besluitvorming.” Over het belang van inzicht hebben in bedrijfsvoeringsprocessen door schoolleiders.

Zelf is Schreijer ‘van de cijfertjes’, want van huis uit is hij wiskundige. Hij was jarenlang schoolleider en na die carrière vond hij het de hoogste tijd om zijn kennis en ervaringen door te geven aan zijn collega’s uit het vak. Als docent bij NSO-CNA creëerde hij, samen met collega-docenten Cock Raaijmakers en Math van Loo, de leergang Strategische bedrijfsvoering. Deze leergang is bij NSO-CNA al jaren een succes.

Schreijer heeft gemerkt dat sommige van zijn cursisten bij de start van de leergang ‘een beetje bang’ zijn voor het onderwerp geld. “Er zijn er wel die binnen komen en zeggen: ‘Geld, daar heb ik geen verstand van’. Maar de leergang is juist veel meer dan leren verstand te hebben van financiën. De rode draad is: hoe kun je komen tot meerjarig strategisch beleid? Daarbij is het erg handig als je ook financiële kennis hebt. Wat wij willen aanleren is meerjarig strategisch denken. Strategisch personeels- en financieel beleid vormen de hoofdbestanddelen van de leergang.” De docenten begrijpen wel waar de blinde vlek vandaan komt; 80 procent van de schoolleiders begon zijn onderwijscarrière als leerkracht en stroomt door naar een managementfunctie. “Een compleet ander vak, waarbij strategisch leren denken en handelen van groot belang is”, aldus Schreijer.

Collega-docent Cock Raaijmakers vertelt hoe in de leergang een fictieve school wordt opgevoerd en cursisten aan de hand van die school verschillende situaties voorgelegd krijgen en vervolgens moeten handelen. “John en ik zijn het bestuur van de school, aan ons presenteren ze hun plannen en verdedigen ze hun keuzes.” Ook worden de deelnemers financieel bijgespijkerd en leren ze bijvoorbeeld meerjarige begrotingen goed te lezen en zelf op te stellen. Raaijmakers: “Onder tijdsdruk moeten ze tot beslissingen komen en de juiste koers voor zichzelf bepalen.”

Schreijer was eerder ook bestuurder bij een grote organisatie in het primair onderwijs. Wat hem opviel was dat schoolleiders in het po veel afhankelijker zijn van het stafbureau dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs. “Doodgewoon omdat een basisschool te klein is voor eigen personeel op dat gebied. Financiën, onderwijsbeleid, personeelsbeleid: het komt allemaal op het bord van de schoolleider terecht. Veel wordt bovenschools geregeld, maar dat ontslaat de schoolleider niet van de taak om een meerjarig financieel beleid te voeren en om keuzes te durven maken. In diverse casussen zei het bovenschoolse hoofd financiën regelmatig tegen de schoolleider: ‘Je wil dit nieuwe beleid wel, echter: er is geen budget’.

Hoe het dan wel moet? Met zo’n antwoord moet de schoolleider dus geen genoegen nemen. Daarover zijn beide docenten het roerend eens: zij willen hun cursisten de kennis én het lef meegeven om dan proactief te handelen. Raaijmakers: “We willen inzichtelijk maken dat er opties zijn. Zodat schoolleiders vragen kunnen en durven stellen aan degene die belast is met de financiën binnen hun organisatie. Als ze dat doen, is wat ons betreft de leergang geslaagd.”  

Gerelateerd nieuws

  • ‘Het zorgen voor en omkijken naar een ander zit bij ons allebei in het DNA’

  • Investeer in het leren van de leraar (en leer daar zelf van)

  • Bananenschillen op school

  • De natuur biedt kinderen vanzelf maatwerk