Het belang van een ‘sterke punten revolutie’

Iedere leidinggevende, medewerker, bestuurder, HR-professional of student kan met het boek ‘Op pad met mijn talenten’ van Paul ’t Mannetje aan de slag op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Elke verandering begint bij jezelf. Wil je daarna met je team en organisatie op pad, dan vind je in deze publicatie inspiratie en handvatten om daarin volgende stappen te zetten.

‘Je bent op je best als je doet wat je van nature het beste doet. De meeste groei zit in je sterke punten, niet in je tekorten.’ Organisaties waar medewerkers dagelijks hun sterke punten kunnen inzetten, zijn krachtiger en robuuster. De meeste organisaties focussen echter op het oppoetsen van zwakke punten van medewerkers. De opbouw van het boek van Paul ‘t Mannetje, dat juist wel uitgaat van groei door talentontwikkeling, is helder. Het opent met twee inleidende hoofdstukken (deel I) over achtergronden, definities, de oorsprong van onze talenten en het belang van een ‘sterke punten revolutie’. Deel II biedt een uitgewerkt individueel ontwikkeltraject: de noodzakelijke basis voor wie in team- en organisatieverband aan de slag wil. Na een beschrijving van het ontdekken en waarderen van talenten, sterke punten en het ontwikkelen en benutten daarvan (inclusief het slim omgaan met zwakke punten), komt het ‘werkwiel’ aan de orde. Een overzicht van je belangrijkste resultaatgebieden en verantwoordelijkheden. Dat wordt gevolgd door het in gesprek gaan over talenten en het volhouden van de ingeslagen ontwikkeling: de combinatie van talenten en flow & job craften (manier waarop iemand zelf zijn werk herdefinieert). De laatste twee hoofdstukken van dit deel gaan in op talenten, de logische niveaus (piramidemodel met van boven naar beneden: visie, missie, waarden en overtuigingen, kwaliteiten, gedrag en omgeving) en de vraag of talenten behulpzaam zijn of je juist van de regen in de drup helpen. Het gebruik van het talentengedachtegoed voor leiderschap, in teams en organisaties, komt aan de orde in deel III.

Het laatste deel (IV) bevat veel gestelde vragen, antwoorden en bijlagen. Zoals een verwijzing naar de talententest Strengths Finder en een verslagformulier voor een persoonlijk excellentiegesprek (anders dan een POP- of functioneringsgesprek!). Ieder hoofdstuk kent een verhalende opening, uitleg van de theorie en enkele modellen, stap-voor-stap opdrachten, case stories, pakkende quotes en ter afsluiting een vraag voor de lezer. Enkele opvallende uitspraken: ‘Je bent geen talent, je hébt talenten en talenten heeft iedereen’ en ‘Allrounders bestaan niet: wel allround-duo’s en -teams’. De publicatie van trainer/coach Paul ’t Mannetje is bijzonder; het enthousiasme en de gedrevenheid spatten er vanaf. De auteur neemt je op een prettig leesbare manier mee op je eigen pad. ’t Mannetje heeft op veel plekken, ook in het onderwijs, zijn talentexpertise bewezen en brengt zijn ervaringen als trainer/coach, leidinggevende en leraar op een inspirerende manier samen. Door zijn ervaringen weet hij hedendaagse stromingen – positieve psychologie, waarderend onderzoeken, progressiegericht werken, flow & job craften – te verbinden tot praktisch toepasbare programma’s. Zijn boek is een bijdrage aan de verschuiving van ‘reparatiemanagement’ naar het floreren van mensen, teams en organisaties. Het biedt herkenbare voorbeelden van individuen, groepen en instellingen die meer talentgericht zijn gaan werken. Kortom: een inspiratiebron die uitnodigt met jezelf aan de slag te gaan en daarna met je team, schoolorganisatie én leerlingen.

Het beschreven talentengedachtegoed komt aan bod in de training Persoonlijk leiderschap die ’t Mannetje & Co in samenwerking met de AVS verzorgt. Meer informatie: www.avs.nl/cel/pl

’t Mannetje verzorgt tijdens het AVS-congres op 18 maart 2016 een workshop (nr. 23) ‘Talentvol leiderschap’. www.avs.nl/congres2016

Op pad met mijn talenten. Voor individuen, teams en organisaties. Ontdek, ontwikkel en benut je sterke punten, 2015, Paul ’t Mannetje, Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum, ISBN: 9789000348312
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.