De publicatie ‘De jaartaak in het primair onderwijs’ is geactualiseerd (juni 2019). Naast enkele aanpassingen in verband met de CAO PO 2018-2019 is er ook een nieuw hoofdstuk bijgekomen: Werkdrukaanpak en werkverdelingsplan. De publicatie is te bestellen via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod
 
jaartaak-omsl-web.jpgSinds 1 maart 2019 is de nieuwe editie van de CAO PO 2018-2019 van kracht. De CAO PO heeft naast het regelen van de primaire arbeidsvoorwaarden als doelstelling onder andere het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Met het uitgaan van werktijden in plaats van lestijden is een belangrijke stap gezet om hier iets aan te doen. Werkdruk verlagen gaat gepaard met inzicht in de werkzaamheden, in wat er verwacht wordt en vervolgens het maken van eenduidige en concrete afspraken over de gevraagde inzet. Hiervoor is in deze cao onder andere het werkverdelingsplan geïntroduceerd.
 
In deze publicatie van AVS-adviseur Jan Stuijver is informatie te vinden over alles wat te maken heeft met de uitwerking van de jaartaak. De leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid om een optimaal werk- en leerklimaat voor de medewerkers te organiseren en daarbij ook de cao te handhaven.
 
De AVS Helpdesk heeft een rekenmodel gemaakt dat voor het maken van het werkverdelingsplan gebruikt kan worden. Deze is op te vragen bij de helpdeks via helpdesk@avs.nl of 030-2361010.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders