De gegevens van het meetjaar 2004-2005 laten zien dat sommige scholen / schoolbesturen er op vooruit gaan en sommige nadelige effecten optreden. Daarom is een overgangsregeling vastgesteld die in totaal vier jaar van kracht is. Gedurende het eerste jaar na de invoering van de lumpsumbekostiging, het eerste jaar dus van de overgangsregeling wordt een vooruitgang voor het geheel gekort en een achteruitgang in bekostiging voor het geheel gecompenseerd. De korting en de compensatie worden in vier jaar afgebouwd. Dit gaat volgens het schema:

  2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Gekort boven 0,00% 1,10% 2,40% 4,20%
Erbij boven 0,00% 1,00% 2,00% 3,00%
         
Gekort aantal besturen 853 587 326 159
Erbij aantal besturen 638 403 226 121
Aantal gelijk gebleven 0 501 939 1211

Toelichting
Bij een voordelig herverdeeleffect van 2 procent wordt het eerste jaar de gehele vooruitgang ingeleverd. In het tweede jaar moet 0,9 procent worden ingeleverd, namelijk de vooruitgang die groter is dan 1,10 procent. In het derde jaar behoeft niets meer te worden ingeleverd, omdat de grens ligt bij 2,40 procent.

Bij een achteruitgang van 2 procent is de compensatie in het eerste jaar 2 procent, in het tweede jaar 1 procent en in het derde jaar 0 procent.

Over deze overgangsregeling, over de speciale helpdesk in het kader van de herverdeeleffecten en over de resultaten van het meetjaar ontvingen de scholen een brief van minister Van der Hoeven. Deze brief en de bijlage bij deze brief, met technische informatie, kunt u downloaden.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws