In de cao is afgesproken dat schoolleiders in het primair onderwijs zich blijven professionaliseren en dit aantonen door zich te registreren in het Schoolleidersregister PO. Vervolgens werken ze iedere vier jaar toe naar herregistratie. De manier waarop schoolleiders na die eerste registratie als RDO of RADO werken aan hun professionalisering kan voor iedereen anders zijn, zodat dit zoveel mogelijk aansluit bij de eigen praktijk en behoeften.

Wanneer schoolleiders nog geen masteropleiding hebben gevolgd, kunnen ze de herregistratieperiode van vier jaar bijvoorbeeld gebruiken om dit wel te doen. Zij kunnen dan kiezen uit een van de masteropleidingen die aansluiten bij de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po. Deze masters zijn in het register opgenomen, een overzicht daarvan staat op www.schoolleidersregisterpo.nl/registreren/opleidingen/vanaf-20142015. Voor de herregistratie geldt uiteraard dat de datum van afstuderen na de eerste registratie als RDO of RADO ligt.
Schoolleiders kunnen zich ook verder professionaliseren aan de hand van de zeven professionaliseringsthema’s. Deze thema’s zijn het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met schoolleiders tot stand gekomen. De thema’s voor 2014 zijn:
1. Persoonlijk leiderschap
2. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
3. In relatie staan tot de omgeving
4. Omgaan met verschillen
5. Regie en Strategie
6. Leidinggeven  aan verandering
7. Toekomstgericht onderwijs
Per vier jaar kiest een schoolleider (minimaal) drie thema’s waarop hij of zij zich verder wilt ontwikkelen. Minimaal eens per jaar houdt hij/zij de voortgang hiervan bij in het register. Van sommige thema’s is het ook mogelijk om deelthema’s te vervangen voor die van een ander thema. In de toekomst zal het aantal thema’s uitgebreid worden. Ook wordt jaarlijks bekeken of thema’s aangepast moeten worden.

Formeel en informeel leren
Professionalisering aan de hand van de thema’s kan door middel van een formele of informele route. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een opleiding te volgen die een thema behandelt. Opleidingen die hiervoor in aanmerking komen worden door het Schoolleidersregister gecertificeerd en opgenomen in het register. Maar juist in de praktijk en in de samenwerking met collega’s doen schoolleiders veel nieuwe leerervaringen op. Daarom is er ook veel ruimte voor informeel leren. Een professionele beoordelaar of collega-schoolleiders toetsen aan de hand van een aantal criteria of de kennis en competenties op een (deel)thema behaald zijn.

Een verdere uitwerking van de thema’s, de manier waarop schoolleiders zich hier verder op kunnen ontwikkelen en de criteria volgen binnenkort. Raadpleeg voor meer informatie het Schoolleidersregister PO of neem deel aan een van de gesprekken in het land: www.schoolleidersregisterpo.nl/nieuws/agenda

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws