Sinds 1 augustus 2006 is zoals bekend structureel een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar voor de professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel. Dit budget bestaat voor een deel uit ‘nieuw’ geld en een deel komt beschikbaar door herschikking van middelen.Over het professionaliseringsbudget verscheen eerder een publicatie in Kadernieuws 1 van dit schooljaar en op het AVS Scholenportaal.De helft van het budget van 100 miljoen euro werd tot 1 augustus 2006 ingezet voor afzonderlijke subsidieregelingen voor scholing en ontwikkeling. Deze regelingen komen te vervallen. Wat betreft de andere helft gaat het om een nieuwe investering in het onderwijs en dus om nieuw geld.BestemmingDe 100 miljoen euro is bestemd voor twee sectoren, het primair en het voortgezet onderwijs. Voor het primair onderwijs is jaarlijks 59 miljoen euro beschikbaar. Voor een gemiddelde basisschool (223 leerlingen) betekent dit een structureel extra budget van € 7310,-. Voor het schooljaar 2006/2007 liggen de bedragen iets lager.Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt voor een basisschool per leerling verhoogd met € 27,51. Voor een sbo-school gaat het bedrag met € 41,27 omhoog en voor een (v)so-school met € 82,53. Deze verschillen zijn het gevolg van het feit dat de systematiek is gekoppeld aan de formatieregeling.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws