Helft vmbo’ers voelt zich onveilig op school

Slechts 56 procent van de vmbo-scholieren voelt zich veilig op school, blijkt uit de eerste LAKS-monitor, het grootschalige tevredenheidsonderzoek onder bijna 75.000 scholieren dat op 14 juni verscheen. Van de vwo’ers ervaart 84 procent de school wel als een veilige plek. Ook geven beduidend meer vmbo’ers dan vwo’ers aan weinig zeggenschap te hebben op school.

Het LAKS vindt dit zorgelijk aangezien in 2015 de Wet Veiligheid op school is ingevoerd. Scholen zijn sindsdien verplicht zich in te zetten voor een veilig schoolklimaat. Vmbo’ers zijn zich in de afgelopen twee jaar echter niet veiliger gaan voelen op school. Anouk Gielen, voorzitter van het LAKS: “De verschillen tussen vmbo en vwo op de thema’s veiligheid, sfeer en medezeggenschap zijn te groot. Dit zet de discussie over segregatie in het onderwijs op scherp.”

Leerlingenparticipatie
De LAKS-monitor laat ook zien dat vmbo-scholen minder mogelijkheden geven aan scholieren om mee te praten over het onderwijs. Maar 26 procent van de vmbo’ers zegt mee te kunnen praten. Daartegenover staan vwo-scholieren, waarvan bijna de helft aangeeft dat de school hen wel die mogelijkheid geeft. De LAKS-monitor laat zien dat minder dan de helft van de vmbo-scholieren met plezier naar school gaat, maar dat dit aanzienlijk verbeterd kan worden als scholieren de ruimte krijgen om mee te praten.
 
Pluim voor docenten
Gelukkig laat de LAKS-monitor 2018 ook positieve resultaten zien. Ruim 70 procent beoordeelt docenten (zeer) positief. Scholieren zijn voornamelijk tevreden over de vakkennis van docenten (78 procent) en het feit dat ze altijd bij hen terecht kunnen met hun vragen (79 procent).

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.