Helft van de scholen voldoet aan bouwbesluit

Peiling AVS

De helft van alle schoolgebouwen voldoet helemaal aan het bouwbesluit. Dit blijkt uit een peiling van de AVS onder 642 schooldirecteuren. De overige gebouwen voldoen slechts ten dele (29 procent) of helemaal niet (12 procent) aan de eisen die werden gesteld voor de ventilatie van schoolgebouwen in de coronatijd. Circa 10 procent zegt nog geen zicht te hebben op de situatie.

“Het verbaast ons zeker niet. “Natuurlijk zijn er scholen die in een mooi of nieuw gebouw zitten, maar heel veel scholen moeten het doen met een oud en gedateerd gebouw”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Al jaren zijn gebouwen en de luchtkwaliteit een probleem in het onderwijs en is er op veel plekken sprake van onder-investering, volgens de AVS. Van Haren: “Gelukkig wordt nu een eerste stap mogelijk door de investeringsimpuls die de minister zojuist bekend heeft gemaakt (360 miljoen in totaal, waarbij besturen en gemeenten aan zet zijn). Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het schoolgebouw, maar daarbij zijn voldoende middelen nodig. Waar het gaat over nieuwbouw of renovatie is de gemeente een partner waar veel blijft liggen.”  

“We weten al heel lang dat hoge CO2-gehaltes een negatieve invloed hebben op concentratie en leerprestaties van kinderen. Het vraagstuk van het binnenklimaat op scholen speelt al lange tijd en bleef veel te laag op de agenda staan bij de politiek en het kabinet”, aldus van Haren.

De AVS heeft de afgelopen jaren regelmatig de achterblijvende materiële bekostiging geagendeerd. Nu is het vraagstuk onder druk van de coronacrisis ineens prominent geworden. Van Haren: “Dat is een goede ontwikkeling, helaas met een trieste aanleiding. Het wordt tijd dat er meer vanuit een lange termijnvisie wordt geïnvesteerd in onderwijs en dat we bekende vraagstukken niet laten liggen tot er acute problemen ontstaan. Ook de investeringsimpuls alleen is niet genoeg. We sluiten ons aan bij de aanbeveling uit het rapport wat betreft verdiepend onderzoek naar ventilatie ten behoeve van duurzame maatregelen. Het is net als bij het personeelstekort, daar lopen we inmiddels ook achter de feiten aan.”

Oplossing
Een derde van de scholen die nog niet voldoen aan het bouwbesluit, verwachten dat het bestuur in staat is om dat op korte termijn op te lossen. Schoolleiders van wie het gebouw niet voldoet aan het bouwbesluit of die geen goedgekeurd ventilatiesysteem hebben, zoeken naar oplossingen om de kinderen veilig te ontvangen. Van Haren: “Goed ventileren blijft belangrijk. Er zit dan vaak niks anders op dan om ramen of deuren open te zetten, goed te ventileren in de pauzes en kinderen als nodig te vragen om warme kleding en winterjassen aan te doen.”

De AVS ziet hoe schooldirecteuren dag in dag uit met coronamaatregelen, onderwijskundige vraagstukken en personeelstekorten kampen. “Schoolleiders spelen een cruciale rol in het welbevinden van personeel en leerlingen en de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Een gebouw moet daarbij niet óók nog een probleem zijn. Het is dus echt nodig dat er gerichte aanpakken en investeringen komen”, zegt Van Haren.

“Wij zien dat schoolleiders met hun teams tientallen ballen in de lucht weten te houden. Met creatieve oplossingen doen wat ze kunnen ten behoeve van hun leerlingen. Dat was vaak al voor de crisis, maar is nu een jongleren geworden met elke dag weer nieuwe ballen”, aldus Van Haren. “Maar de rek is daar inmiddels wel uit. Realiseren van een gezond schoolklimaat is daarbij van groot belang, want we moeten zuinig zijn op onze mensen.” 

Links