Toepassing van het in Finland ontwikkelde anti-pestprogramma KiVa vermindert pestklachten in Nederland met meer dan 50 procent. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek onder leiding van socioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) René Veenstra op 99 scholen.

De kern van de Finse aanpak is gericht op bewustwording in de hele klas en niet alleen bij dader of slachtoffer. Concreet lesmateriaal zet leerlingen aan tot nadenken over pesten en wat het betekent voor degene die gepest wordt. Het onderzoek van Veenstra naar de KiVa-methode sluit aan bij nieuw anti-pestbeleid dat onlangs door staatssecretaris Dekker in samenspraak met Kinderombudsman Dullaert is opgezet. De onderzoeksgroep van Veenstra kreeg in 2010 een miljoen euro subsidie om de Finse KiVa-methode te testen in het Nederlandse onderwijs. Na anderhalf jaar voorbereidingstijd startte het experiment met 66 ‘KiVa-scholen’ en 33 scholen in een controlegroep.
Bij de KiVa-scholen daalde het percentage kinderen dat zegt maandelijks of vaker gepest te worden van 29 procent in voorjaar 2012 naar 13,5 procent precies een jaar later. Op de scholen in de controlegroep daalde het percentage beduidend minder sterk. De daling is het sterkst bij de meest schrijnende slachtoffers, die dagelijks worden gepest. De pesterijen in deze groep daalden met twee derde.

Meer onderzoek
Veenstra concludeert op basis van deze resultaten dat KiVa ook in Nederland werkt. Leerlingen zijn op KiVa-scholen ook veel positiever geworden over hun leraren. Wat Veenstra betreft blijft er alle aanleiding voor verder onderzoek. Niet alleen om de methode te verbeteren, maar ook om uit te zoeken waarom deze aanpak in sommige klassen of bij sommige kinderen niet aanslaat.

Meer informatie: www.rug.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Leveranciers berekenen btw-verlaging leermiddelen niet altijd door aan scholen

  • Meer investeringen in tijd en geld nodig om kansenongelijkheid te verminderen

  • Protocollen opnieuw aangepast aan de nieuwe richtlijnen

  • Limburgse proef met gezonde schoollunch succesvol