Helft leerkrachten tevreden over fysieke werkomgeving

Van de leerkrachten in het primair onderwijs is 50 procent (zeer) tevreden over de fysieke werkomgeving. Leerkrachten zijn ontevreden over de klimaatbeheersing, thuiswerkvoorzieningen en het grote gebrek aan werkruimtes buiten de lessen om. Dat blijkt uit het onderzoek `Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo´ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

Onderzocht werd welke fysieke faciliteiten onderwijspersoneel belangrijk vindt en hoe het deze faciliteiten beoordeelt. Gemiddeld vindt 89 procent van de leerkrachten dat de faciliteiten van invloed zijn op het werkplezier, zoals goede (regelbare) klimaatbeheersing, de aanwezigheid van (stille) werkruimten voor buiten de lessen, adequate ict- en thuiswerkvoorzieningen en faciliteiten die direct aansluiten op het gehanteerde onderwijsconcept. Ook vindt 83 procent dat deze faciliteiten bijdragen aan de onderwijskwaliteit. Voor zes procent van de leerkrachten in het primair onderwijs speelde de kwaliteit van de fysieke werkomgeving een rol in de keuze om naar een andere school te gaan.

Een wetswijziging die schoolbesturen zelf verantwoordelijk maakt en de toename van inspraakmogelijkheden voor de medewerkers zouden een positieve invloed kunnen hebben op de tevredenheid met het werk en de werksfeer. Op dit moment is de wet- en regelgeving rond de fysieke werkomgeving versnipperd en niet altijd eenduidig. Dit maakt het moeilijk voor schoolbesturen om deze te interpreteren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.