Terwijl de politiek debatteert over hogere salarissen voor leerkrachten klinken er ook andere geluiden: “Er is weinig aan de hand met de lerarensalarissen, wel moeten er betere onderwijsmanagers komen.” Dat zegt onderzoeks- en adviesbureau Hay Group op basis van een vergelijking van de salarisschalen in het onderwijs met haar eigen beloningsdatabase van 2006.

Hay Group presenteerde onlangs een overzicht van lerarensalarissen ten opzichte van wat in het midden van de beloningsmarkt voor 150.000 andere functies wordt betaald. Het modale inkomen in Nederland is Y 30.000,. Dat is het startsalaris voor veel leerkrachten. Het te bereiken lerarensalaris ligt daarmee boven modaal. Ruim 50 procent van de leraren zit in het maximum van de schaal. “Veel onderzoek geeft een vertekend beeld. Er wordt bijvoorbeeld alleen naar vooropleiding gekeken en niet naar functies,” aldus Peter Langerak, consultant bij Hay Group. “Met salarisverhogingen maak je het onderwijs niet aantrekkelijker. Het vermeende lage salaris is ook geen reden om het onderwijs te verlaten. Leerkrachten zijn ontevreden over heel andere zaken: het functioneren van het management, de organisatie van het onderwijs. Investeringen dienen vooral gericht te zijn op verbetering van het management”, aldus Langerak. Hij wijst bovendien op de mogelijkheden voor prestatiebeloning. Zo hebben basisscholen de mogelijkheid om de seniorleerkracht in te voeren. Het maximum van EUR 42.000, kan verhoogd worden met ruim EUR 4.000, schaal LB. “Maar dit wordt nog maar bij slechts 1 procent van de basisschoolleraren toegepast”, geeft Langerak aan. “Mogelijk kennen veel leerkrachten en schoolleiders deze mogelijkheid niet en weten zij niet hoe ze deze vorm van prestatiebeloning moeten toepassen, terwijl het ministerie van Onderwijs financiële middelen ter beschikking heeft gesteld Kiezen voor kansen en Loon naar werken. Hay Group stelt ook dat onderwijsmanagers leerkrachten weinig zouden betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Daarnaast zouden onderwijsmanagers laag scoren op het maken van afspraken, bewaken van de voortgang en leerkrachten aanspreken op hun functioneren zowel confronteren als complimenteren. Leerkrachten zouden niet ervaren dat presteren belangrijk is om te voldoen aan de gestelde normen en eisen. Dit ligt in scholen 30 procent lager in vergelijking met andere organisaties, volgens Hay Group.

Kijk voor meer informatie op www.haygroup.nl

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws