Harde toonzetting jaarrede AVS voorzitter Ton Duif

“Primair Onderwijs heeft recht op hogere investeringen”
“Primair Onderwijs is de grootste onderwijssector, maar deelt nauwelijks mee in de nieuwe onderwijsinvesteringen. Voor het op peil houden en zo mogelijk verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, het personeel, de gebouwen etc. is fors meer geld nodig. Dit geldt zeker ook voor de financiële waardering voor de schoolleiders in het primair onderwijs, die nog altijd veel minder verdienen dan managers met een vergelijkbaar takenpakket in andere beroepsgroepen.”

27 april houdt Ton Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), tijdens het jaarlijkse AVS-congres zijn jaarrede. De toonzetting is hard en duidelijk. De voorzitter spreekt zijn jaarrede uit aan het begin van het congres en richt zich daarbij ook direct tot minister Van der Hoeven, die in de zaal zit en na hem de congresgangers zal toespreken.

In niet mis te verstane woorden zegt Duif: “Ondanks de vele mooie verhalen over investeringen in het onderwijs, waar politici zich op doen voorstaan, is er na de klassenverkleining-operatie begin 2000 en de investeringen in ICT nauwelijks geïnvesteerd in het primair onderwijs.” En verder: “We mogen vaststellen dat het primair onderwijs verreweg de grootste onderwijssector is, maar nauwelijks meedeelt in nieuwe investeringen. De gevolgen zijn dan ook voelbaar en zichtbaar; we worden geconfronteerd met slechte gebouwen, met een tekort aan middelen, met toenemende onveiligheid, met een tekort aan gekwalificeerd personeel, met een veel te beperkte ondersteuning en vooral ook met een chronisch gebrek aan tijd. Met als meest desastreuze effect dat de groep schoolleiders met burn-out verschijnselen in ras tempo toeneemt.”

Duif houdt zowel zijn toehoorders als de politiek voor dat, als het kabinet doorgaat vooral te investeren in Hogescholen en Universiteiten, zij verzuimen het fundament van de kennissamenleving te versterken.

In zijn jaarrede verder aandacht voor de noodzaak een sectororganisatie te vormen, de ledenwinst en het gemak waarmee politici maatschappelijke onderwerpen op het bord van de school(leider) leggen: te dikke kinderen, drugsgebruik, sociale vaardigheden, kinderopvang, et cetera. En natuurlijk de positie van de school(leider) daarin om deze problemen wel of niet aan te pakken. Veel schoolleiders willen graag, maar lopen aan tegen de grenzen van hun mogelijkheden wegens gebrek aan geld en middelen én omdat de primaire taak van het onderwijs nog altijd kennisoverdracht is.

Het AVS-congres staat daarom dit jaar in het teken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de school(leider).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.