Het ministerie van OCW heeft het servicedocument ‘handvatten voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus Covid-19’ met een onderwijsbulletin naar het onderwijsveld gestuurd. Deze handvatten bieden een houvast om uitvoering te geven aan de landelijke maatregelen die op 15 maart bekend zijn gemaakt en op 31 maart zijn verlengd. Er staat ook informatie in over de meivakantie.

De vastgestelde meivakantie vanuit OCW is van 25 april – 3 mei. Scholen kunnen dit met een week uitbreiden, namelijk met de week ervoor (18 april – 25 april) of de week erna (3 mei -10 mei). Waar de meivakantie al start op 18 april, geldt dat daar (net als in heel Nederland) de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen doorgaat. Ook is er noodopvang voor kwetsbare kinderen in een onveilige thuissituatie. Daar moeten gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties samen voor zorgen.

Op 21 april wordt meer bekend over de situatie na 28 april. Als de maatregelen na 28 april verlengd worden, zorgen gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties er samen voor dat er voldoende noodopvang is.

De regie voor de noodopvang is maatwerk en ligt bij gemeenten, geeft het ministerie aan. Zij brengen via scholen en kinderopvang in kaart wat de lokale behoefte is aan noodopvang in de meivakantie en zorgen voor voldoende aanbod. De uitvoering van de noodopvang in de meivakantie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en kinderopvang. De noodopvang voor kwetsbare kinderen in een onveilige thuissituatie wordt ook in deze periode voortgezet. Bij knelpunten spannen scholen en kinderopvang zich samen in om een oplossing te vinden, de gemeenten coördineren dit.

Bekijk het meest recente servicedocument

Gerelateerd nieuws