Als alles volgens plan verloopt, wordt op 1 januari 2007 de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingevoerd. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het voorstel voor de WMS. De gezamenlijke onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, hebben de handen ineen geslagen en zijn bezig handreikingen te ontwikkelen en voorlichtingsactiviteiten te organiseren.

Voor een adequate invoering van de nieuwe wet is het nodig dat alle bij de medezeggenschap betrokkenen – zoals bestuur, schoolleiding, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders – voldoende op de hoogte zijn van de veranderingen die de WMS met zich meebrengt. Door de invoering van de WMS krijgen het bevoegd gezag en de (G)MR te maken met een wettelijke regeling die veel ruimte biedt voor een eigen invulling van de medezeggenschap. De vormgeving van de medezeggenschap is niet langer strak voorgeschreven, maar vraagt om eigen beslissingen. Bijvoorbeeld over de opstelling van een medezeggenschapsstatuut.

Door de gezamenlijke onderwijsorganisaties wordt momenteel hard gewerkt aan onder meer:

  • een handreiking medezeggenschapsstatuut en -reglementen;
  • een speciale website;
  • schriftelijke informatie in de vorm van brochures, nieuwsbrieven etc.;
  • voorlichtingsbijeenkomsten.

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws