De AVS signaleert een behoefte onder schoolleiders in het primair onderwijs aan meer informatie over het werkverdelingsplan, dat per 1 augustus 2019 in werking treedt. De AVS heeft daarom een Handreiking Werkverdelingsplan gemaakt.

Schoolbesturen en scholen moeten het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019/2020 gereed en besproken hebben met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school/scholen. De Handreiking Werkverdelingsplan van de AVS (hieronder te downloaden) biedt een houvast om de komende periode het werkverdelingsplan 2019/2020 voor de schoolorganisatie(s) te maken. In de handreiking is onder meer een voorbeeldplan opgenomen, een jaarkalender voor schooljaar 2019/2020 en een advies over hoe te komen tot draagvlak in het team/de teams.

Downloads

Gerelateerd nieuws