De Handreiking werkverdelingsplan is geactualiseerd.

In de CAO PO 2018 – 2019 was in Bijlage XXI al melding gemaakt van de invoering van het werkverdelingsplan. De AVS heeft op basis hiervan een eerste handreiking gemaakt.
In de CAO PO 2019 – 2020 is het werkverdelingsplan geformaliseerd in Hoofdstuk 2. Hierop is de handreiking aangepast.

De Handreiking werkverdelingsplan is hieronder te downloaden.

Link

Gerelateerd nieuws